Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného ceremoniálu

Miloš Mistrík je laureátom Ceny Slovenského centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov

8. 12. 2023 | videné 518-krát

Laureátom Ceny za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stal dlhoročný riaditeľ Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, bývalý generálny riaditeľ Centra vied o umení SAV, divadelný vedec a historik, pedagóg, autor početných vedeckých publikácií prof. PhDr. Miloš Mistrík. DrSc. Ocenenie od roku 2015 udeľuje Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v stredu 6. decembra 2023 v Modrom salóne Slovenského národného divadla.

Slovenské centrum AICT udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla, aby upozornilo na tie osobnosti slovenského divadelníctva, ktoré svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. Prof. PhDr. Miloš Mistrík. DrSc., sa významným spôsobom pričinil o zviditeľnenie slovenskej divadelnej kultúry aj v zahraničnom kontexte a počas svojho kariérneho pôsobenia sa zaoberal a dodnes sa zaoberá predovšetkým dejinami divadla a drámy a francúzskym divadlom. Na svojom konte má množstvo knižných publikácií – spomeňme aspoň Blaho Uhlár (1990), Sto slovenských hier (1992), Kapitoly o hereckom umení, ktorá vyšla už aj v druhom vydaní (1994, 2005), Analýzy hereckej syntézy (1995), Aj dráma je len človek... (2004), Herecké techniky 20. storočia (2018), Adolphe Appia – Dielo živého umenia (2020), Rytmika. Hellerau a Jaques-Dalcroze (2021). Nemecko-slovenská publikácia Max Reinhardt a/und Bratislava/Pressburg (2019) bola ocenená výročnou cenou Literárneho fondu v oblasti divadla. Miloš Mistrík sa aktívne venoval aj pedagogickej činnosti, prednášal na domácich i zahraničných vysokých školách. Pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici a ako mimoriadny profesor vyučoval aj na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2003 až 2004 prednášal ako hosťujúci profesor na Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle.

Zaujímavý je samotný návrh artefaktu tohtoročnej ceny, ktorého autorom je slovenský scénický a kostýmový výtvarník, riaditeľ Umeleckých a dekoračných dielní SND Peter Čanecký. Ide o stoličku reálnej veľkosti, ktorá symbolicky odkazuje na postavu režiséra nemeckého expresionizmu Maxa Reinhardta, o ktorom Miloš Mistrík napísal a vydal knihu. Cenu mu odovzdala členka SC AICT, teatrologička a bývala riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SA Elena Knopová.

Partnerom Ceny SC AICT je už od jej vzniku spoločnosť Gesamtkunstwerk, s. r. o., ktorá tak každoročne prispieva k zviditeľňovaniu osobností divadelnej kritiky, teórie, histórie, prekladu, pedagogiky či manažmentu.

 

Spracovala a foto: Zuzana Timčíková, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

Súvisiace články