Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Publikácia

Čitateľské zručnosti v ranom detstve

11. 12. 2023 | videné 478-krát

Dôležité poznatky o rozvoji kľúčových zručností ranej gramotnosti u detí predškolského veku prináša nová kniha vydaná v roku 2023 a editovaná Kamilou Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Kniha poukazuje na kľúčovú úlohu vzdelávacieho prostredia a interakcií medzi dospelým a dieťaťom pri spoločnom čítaní pri budovaní základov gramotnosti. Zameriava sa najmä na význam kvalitného spoločného čítania, používania metakognitívneho jazyka a explicitného vyučovania čitateľských stratégií. Ukazuje rozdiely vo výsledkoch gramotnosti medzi deťmi vzdelávanými podľa starého a inovovaného predškolského kurikula na Slovensku. Vysvetľuje vzťahy medzi kľúčovými zložkami gramotnosti, ako je fonematické uvedomovanie, porozumenie čítaného textu, metakognícia a naratívna produkcia.

Publikácia poskytuje cenné poznatky pre rodičov, učiteľov aj tvorcov vzdelávacej politiky o tom, ako efektívne budovať základy gramotnosti v ranom detstve.

 

Zdroj: ÚVSK SAV, v. v. i.

Súvisiace články