Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Učebnica pre vysoké školy

Ústav polymérov SAV, v. v. i., sa podieľal na novej učebnici pre vysoké školy

6. 12. 2023 | videné 323-krát

Ústav polymérov SAV, v. v. i., sa v roku 2023 podieľal dvomi kapitolami na tvorbe novej učebnice pre vysoké školy Syntéza a vlastnosti polymérov. Kapitoly Radikálová polymerizácia s vratnou deaktiváciouPolymerizácie s otvoreným kruhu cyklických monomérov popisujú základy moderných polymerizačných techník, ktoré sa doteraz v slovenských VŠ učebniciach neuvádzali, a študenti boli odkázaní len na zahraničnú literatúru najmä v anglickom jazyku.

Moderné polymerizačné techniky umožňujú syntézu polymérov s kontrolovanou dĺžkou polymérnych reťazcov, štruktúrou, architektúrou a množstvom rôznych funkčných skupín na dosiahnutie cielených vlastností polymérnych materiálov pre špecifické aplikácie. Tieto polymerizačné techniky sa preto v súčasnosti bežne používajú pri vývoji polymérov pre biomedicínu, napr. polymérnych nanočastíc na transport liečiv a zobrazovacích činidiel, biokonjugátov pre zvýšenie stability a terapeutického účinku biomakromolekúl, modifikáciu povrchov na dosiahnutie bioaktivity, biokompatibility alebo potlačenie reakcie imunitného systému; prípravu hydrolyzovateľných polymérov pre tkanivové inžinierstvo a pod. Okrem biomedicíny sa používajú pri vývoji v oblasti nanotechnológií pre modifikáciu povrchov pre dosiahnutie potrebných povrchových vlastností, napr. odozvy na rôzne podnety (senzory),  kontrolovanom vzorovaní povrchov a pod.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Súvisiace články