Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rokovanie zástupcov rezortu s SAV

SAV je podľa štátneho tajomníka Róberta Zsemberu jedným z kľúčových partnerov pri tvorbe štátno-vednej politiky

6. 12. 2023 | videné 481-krát

Predseda SAV Pavol Šajgalík privítal v utorok 5. decembra 2023 štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Róberta Zsemberu. Stretnutie nadväzovalo na pondelkové prijatie delegácie SAV ministrom školstva Tomášom Druckerom. Rokovanie na pôde SAV sa zameralo na konkrétne návrhy spolupráce. Obe strany zdôraznili, že chcú intenzívne komunikovať. 

„Veľmi vítame návštevu pána štátneho tajomníka so svojimi kolegami z MŠVVaŠ na pôde Slovenskej akadémie vied. Je to dobrý začiatok. Rozprávali sme sa o rozvojových programoch, ťažiskom bolo umožnenie vzniku nových spoločných výskumných jednotiek medzi SAV a univerzitami. Toto je schéma, ktorú pokladám za mimoriadne flexibilnú a perspektívnu pre zblíženie týchto inštitúcií a výskumných zámerov v rámci SR,“ zhodnotil návštevu zástupcov rezortu predseda SAV Pavol Šajgalík. Ako príklad spolupráce univerzít a výskumných inštitúcií uviedol Francúzsko, kde táto spolupráca funguje už niekoľko rokov. Výsledkom by mohli byť spoločné projekty uchádzajúce sa o granty ERC alebo Horizont s väčším predpokladom na úspech.

Podpora výskumu, vývoja a vysokého školstva dostane v tomto volebnom období významný priestor, uviedol štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Róbert Zsembera. Dodal, že je v záujme rezortu školstva koncentrovať výskumné kapacity do spoločných projektov. Tým by mala byť zabezpečená nielen väčšia spolupráca medzi Slovenskou akadémiou vied a univerzitami, ale aj tvorba takých výskumných projektov, ktoré budú predložené do Horizontu Európa a získajú ocenenie „Seal of Excellence“.

„Dovolím si tvrdiť, že koncentrácia špičkových vedeckých tímov, ich prepojenie medzi SAV a univerzitami, ale aj súkromným sektorom, by mala byť v záujme nás všetkých. Nejde o žiadny náročný projekt, ale o účelné sústredenie výskumnej práce do spoločných tímov, ktoré medzi sebou vedia zdieľať poznatky, ale aj vedecké zázemie potrebné na prácu vedkýň a vedcov. Som rád, že tento ambiciózny projekt naberá na reálnych kontúrach,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že ide o podporu konkrétnej veci, ktorej cieľom je práve podpora vedkýň a vedcov.

Na stretnutí sa delegácie zhodli tiež na potrebe budovania zmysluplnej infraštruktúry a diskutovali aj o projektoch z Plánu obnovy a odolnosti, či o vytvorení, resp. zadefinovaní priorít štátno-vednej politiky.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články