Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy (IIASA) ponúka každý rok pre doktorandov letný program

Príležitosť pre doktorandov v Medzinárodnom inštitúte aplikovanej systémovej analýzy v Laxenburgu

4. 12. 2023 | videné 304-krát

Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy (IIASA) ponúka každý rok pre doktorandov letný program na realizáciu vedeckého projektu na tému súvisiacu s výskumnou agendou IIASA. Prihlasovanie je otvorené do 12. januára 2024.

Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy, ktorý sa nachádza v Laxenburgu na okraji Viedne, sa venuje pokročilej systémovej analýze, zaoberá sa návrhom riešení na zníženie vplyvu človeka na prírodné ekosystémy, zvýšenie odolnosti prírodných a sociálno-ekonomických systémov a na pomoc pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Študenti všetkých troch oddelení vied tu môžu nájsť výskumný program súvisiaci s ich záujmom. Program je určený pre pokročilých Ph.D. študentov (ideálne asi dva roky pred získaním doktorandského titulu) pracujúcich na téme kompatibilnej s prebiehajúcim výskumom IIASA. Účastníci budú pracovať pod priamym mentorstvom skúseného vedca IIASA v jedinečnom interdisciplinárnom a medzinárodnom výskumnom prostredí. Vypracujú článok (bude slúžiť ako prvý krok k publikovanému článku v časopise) a získajú príležitosť nadviazať kontakty pre budúcu spoluprácu v rámci celosvetovej siete inštitútu.

SAV podporí minimálne dvoch študentov prijatých do programu štipendiom v sume 5000 eur.

Podrobnosti k prihlasovaniu

 

Spracovala: Ľubica Lacinová, Predsedníctvo SAV

 

Súvisiace články