Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Interreg Program dunajského regiónu vyhlásil výzvu v rámci Seed Money Facility

1. 12. 2023 | videné 445-krát

Interreg Program dunajského regiónu vyhlásil 27. novembra 2023 výzvu v rámci Seed Money Facility (SFM), ktorá  prinesie finančné prostriedky na prípravu projektov v dvanástich prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región – dunajskej stratégie. Projektové žiadosti možno predkladať do 29. marca 2024 (14.00 SEČ). Na výzvu je vyčlenená suma 3,6 mil. eur.

Výzva Seed Money Facility prináša financovanie prípravy projektov, ktoré môžu byť neskôr podporené napr. z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov, ako aj ďalších finančných nástrojov EÚ. Seed Money Facility je v podstate "projekt na prípravu projektov". Návrhy predložené v rámci výzvy musia byť zosúladené aspoň s jednou prioritnou oblasťou dunajskej stratégie a musia sa jasne zaoberať akčným plánom a cieľmi dunajskej stratégie.

Viac informácií a odkazy na všetky dokumenty: SEED MONEY FACILITY | Dunajský nadnárodný program (gov.sk)

Projekty v rámci SMF:

  • komplexné – projekty, ktoré sú komplexné a zahŕňajú rôzne akcie/činnosti určené na oslovenie širokého rozsahu;
  • strategické – relevantné pre dunajský región, kde je relevantnosť spojená so základnými potrebami vyjadrenými štátmi dunajského regiónu a schválené monitorovacím výborom;
  • nadnárodné – účinok projektu by mal presahovať miestne/národné potreby a mal by riešiť širšiu dunajskú oblasť makroregionálnym prístupom.

Cieľom SMF je naštartovať projekty, ktoré sú v súlade s prioritami Stratégie EÚ pre dunajský región. Návrhy sa majú týkať aspoň jednej prioritnej oblasti Stratégie EÚ pre dunajský región. Dôležité je, že SMF nie je len o financovaní – je to odrazový mostík na prípravu projektov pre národné, európske, nadnárodné alebo cezhraničné financovanie, ako aj na prilákanie podpory od súkromných investorov, medzinárodných finančných inštitúcií alebo verejno-súkromných partnerstiev.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: MIRRI SR

Súvisiace články