Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zborník štúdií „Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról“ (Na zahraničných policiach kníh: štúdie o cudzojazyčnej recepcii Pétera Esterházyho)

Pozvánka na prezentáciu zborníka o tvorbe Petra Esterházyho

1. 11. 2023 | videné 75-krát

Ústav svetovej literatúry SAV (ÚSvL), v. v. i., pozýva na prezentáciu maďarskojazyčného zborníka štúdií „Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról“ (Na zahraničných policiach kníh: štúdie o cudzojazyčnej recepcii Pétera Esterházyho). Podujatie sa bude konať v stredu 6. decembra 2023 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., v slovenskom jazyku.

Publikáciu predstaví Pál Száz z Katedry maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na prezentácii vystúpia aj editorky zborníka Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková.

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznejšej proveniencie od Veľkej Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Skúma fakty a aspekty prijímania literárnej tvorby maďarského autora, predstaviteľa stredoeurópskeho postmodernizmu, vo svetovom kontexte. Sústreďuje sa na špecifiká literárneho transferu, otázky umeleckého prekladu a obsahovo-myšlienkové stránky prenosu.

 

Spracoval: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články