Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Interreg Program dunajského regiónu vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov

30. 11. 2023 | videné 327-krát

Interreg Program dunajského regiónu (DRP) vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov. Výzva je príležitosťou pre potenciálnych žiadateľov predložiť svoje projektové návrhy a prispieť tak k rozvoju a spolupráci v dunajskom regióne. Otvorená je od 2. novembra 2023 do 29. marca 2023 (14.00 stredoeurópskeho času).

Celková alokácia výzvy predstavuje 38 749 913,00 eur a je rozdelená medzi dostupné špecifické ciele.

Druhá výzva na predkladanie projektových návrhov zahŕňa nasledovné priority a špecifické ciele:

 

  • Špecifický cieľ 2.2

Podpora kapacít pre adaptáciu na klimatickú zmenu v dunajskom regióne a zvládania katastrof na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k ekologickým rizikám, berúc do úvahy prístupy založené na fungovaní ekosystému

  • Špecifický cieľ 2.3

Udržateľná, integrovaná, nadnárodná správa vôd a sedimentov v povodí Dunaja zabezpečujúca dobrú kvalitu a kvantitu vôd a rovnováhu sedimentov

  • Špecifický cieľ 2.4

Ochrana a zachovanie biodiverzity v ekologických koridoroch a ekoregiónoch nadnárodného významu v dunajskom regióne

  • Špecifický cieľ 3.1

Dostupné, inkluzívne a efektívne trhy práce

  • Špecifický cieľ 3.2

Dostupné a inkluzívne kvalitné služby v oblasti vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania

  • Špecifický cieľ 3.3

Rozšírenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom vývoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách

  • Špecifický cieľ 4.2

Rozšírené inštitucionálne kapacity pre riadenie území a makroregiónu

 

Všetky podrobnosti výzvy, vrátane oznámenia o vyhlásení výzvy a ostatných súvisiacich dokumentov nájdete na:

https://danube.vlada.gov.sk/2021-2027/aktuality/druha-vyzva-v-programe-vyhlasena-dnes/

https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call

 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: MIRRI SR

Foto: www.danube.vlada.gov.sk 

Súvisiace články