Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústrednou témou 9. prednášky z cyklu Vivat Scientia! Nech žije veda! v Lučenci budú materiály budúcnosti

Vivat Scientia! Nech žije veda! o materiáloch budúcnosti

26. 11. 2023 | videné 375-krát

V utorok 28. novembra 2023 o 17. 00 hod. sa v Mestskom múzeu v Lučenci na Radnici uskutoční už deviata popularizačná prednáška z cyklu Vivat Scientia! Nech žije veda! O materiáloch budúcnosti bude hovoriť Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach.

Publikum v Lučenci bude mať tentoraz možnosť spoznať Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., ktorý významnou mierou prispieva k výskumu nových materiálov. Tie môžu nájsť využitie v rôznych oblastiach ľudského života – napríklad v priemyselnej výrobe a energetike, kde patria v poslednej dobe najmä zelené technológie ako sú výroba, preprava a uskladnenie vodíka, či moderné batérie. Na prednáške nebude chýbať ani výskum biomedicínskych materiálov. Vedecké tímy z ústavu totiž vyvíjajú aj biodegradovateľné kovové zliatiny či biocementy pre použitie v lekárstve, hlavne v chirurgii a implantológii. Budúcnosť patrí aj funkčným materiálom použiteľným v elektronických aplikáciách.

Napriek tomu, že keramika je jedným z najstarších materiálov v dejinách, pozornosť košických vedcov a vedkýň sa upriamuje aj na novovyvíjané keramické kompozity  a  povlaky so zvýšenou tvrdosťou, pevnosťou a odolnosťou voči vysokým teplotám pre nukleárne, hypersonické a vesmírne aplikácie.

Alexandra Kovalčíková pracuje na ústave od roku 2004. V súčasnosti je vedeckou tajomníčkou, zodpovedá za vedeckú oblasť a doktorandské štúdium. Jej vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na vývoj a charakterizáciu moderných keramických kompozitných materiálov na báze karbidov a boridov, ktoré sa vyznačujú výbornou kombináciou mechanických, tepelných a funkčných vlastností.  Novovyvíjané ultravysokoteplotné keramické materiály sú vhodné pre použitie v extrémnych podmienkach.

Vedecky sa orientuje aj na unikátnu SEM/FIB elektrónovú mikroskopiu. Aktívne sa zapája do výchovy študentov ako aj externe prednáša na Technickej univerzite v Košiciach. V rámci popularizačných aktivít sa podieľa na príprave vzdelávacích cyklov Zábavná prírodoveda a Zabav SA Vedou. Za svoj vedecký prínos ako aj popularizáciu vedy získala niekoľko ocenení.

Tešíme sa na Vás v Lučenci!

Link na podujatie na Facebooku

 

Spracovala: Katarína Gáliková 

Foto: Alexandra Kovalčíková

Plagát: Dávid Koronczi

 

Súvisiace články