Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok

Pozvánka na Visegrad workshop Bratislava Slovakia Early Music in Central Europe

24. 11. 2023 | videné 395-krát

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodný workshop v rámci nového International Visegrad Fund 22310209 projektu The Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie, Riečna 1, 815 13 Bratislava, seminárna miestnosť 2.

Historické hodnotenia stredovekej hudobnej kultúry zvyčajne zobrazujú strednú Európu ako okrajový región s oneskoreným prijímaním inovatívnych prvkov v repertoári a s mierne zaostávajúcim vývojom. Dôvodom skresleného pohľadu je nedostatočná prezentácia existujúcich hudobných prameňov, ich neaktuálny popis a nepresná interpretácia.

Projekt The Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections (2023 – 2026) a jeho plánované workshopy sa z tohto dôvodu snažia o nové a hĺbkové hodnotenie starej hudby tohto regiónu.

Predmetom výskumov budú pramene cirkevnej hudby, ktoré v povojnovom období vo všetkých štyroch krajinách V4 komunistické režimy marginalizovali alebo dokonca ich výskum zakázali. Aktuálny výskum stredovekej liturgickej hudby vo všetkých krajinách V4 čelí v posledných troch desaťročiach novým výzvam a jednotlivé výskumné oblasti napredujú vďaka špecifickým metodológiám a prístupom. Každá krajina postupne rozvinula rôzne silné stránky – hudobný repertoár a žánre stredovekej liturgickej hudby, výskum fragmentov, vydávanie pramenných edícií, stredoveké notácie a výskum hudobnej paleografie, spracovanie rukopisov vo forme databáz, otázky hymnológie a transferu repertoára a i.

Cieľom projektu je vybudovanie väčšej medzinárodnej výskumnej komunity s možnosťou rýchleho a konštruktívneho prenosu znalostí špecifických tematických okruhov a metodologických postupov medzi všetkými štyrmi krajinami. Následne predpokladáme rozvoj spolupráce s možnosťou koncepcie ďalších spoločných projektoch a prípravy publikácií, ktoré zabezpečia komplexné a systematické hodnotenie skúmaných tém, týkajúcich sa najstarších prameňov hudobnej kultúry strednej Európy.

Partneri projektu:

Slovensko: Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i./Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, Bratislava 4, 841 04, Slovakia

Česká republika: Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences/Department for the Cataloguing and Study of Manuscripts, Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00, Czechia

Poľsko: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Muzykologii/Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Department of Musicology; ul. Długa 26, Warsaw, 00-950, Poland

Maďarsko: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Régi Zenetörténeti Osztály/Research Centre for the Humanities; Tóth Kálmán 4, Budapest, 1097, Hungary

 

Spracovala: Eva Veselovská, Ústav hudobnej  vedy SAV, v. v. i.

Súvisiace články