Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na ďalšiu vedeckú kaviareň v Košiciach

Košická vedecká kaviareň s Martinom Venhartom: Jadrová fúzia – dokážeme spútať energiu hviezd?

26. 11. 2023 | videné 394-krát

V košickej vedeckej kaviarni je už milou tradíciou, že na jeseň do nej zavíta veľmi obľúbený prednášajúci Mgr. Martin Venhart, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave. Našiel si čas aj tento rok a nielen preto, aby neporušil tradíciu či preto, že má košické publikum veľmi rád, ale má opäť veľmi atraktívnu a aktuálnu tému. V stredu 29. novembra 2022 o 18.00 hod. bude v košickej Tabačke – malej kinosále hovoriť o energii budúcnosti, o jadrovej fúzii. V súčasnej dobe energetických nestabilít je to nanajvýš aktuálna a z vedeckého hľadiska nesmierne zaujímavá téma.

Jadrová fúzia sa dlhodobo považuje za svätý grál produkcie energie, ktorý sľubuje čistý, udržateľný a výdatný zdroj. V prednáške M. Venhart predstaví koncept jadrovej fúzie, vďaka ktorej svietia hviezdy ako naše Slnko. Na rozdiel od jadrového štiepenia, ktoré sa používa v súčasných jadrových reaktoroch, fúzia zahŕňa zlučovanie ľahkých atómových jadier, aby sa uvoľnilo obrovské množstvo energie. Ukázalo sa však, že využitie tejto energie na zemi je významnou vedeckou a inžinierskou výzvou. Následne budeme hovoriť o súčasných experimentálnych zariadeniach zameraných na dosiahnutie dlhodobo kontrolovanej jadrovej fúzie. Účastníci sa dozvedia o rôznych prístupoch k fúzii, vrátane magneticky a inerciálne udržiavanej fúzie, ako aj o najnovších objavoch a pokrokoch v týchto oblastiach. Budeme diskutovať o najnovších poznatkoch, ktoré boli predstavené na Science and Technology in Society fóre v Kjóte v októbri 2023. Ďalej budeme diskutovať o možných zdrojoch paliva pre tieto elektrárne, ako aj nad cenou tejto energie. A nakoniec sa zamyslíme aj nad tou najčastejšou otázkou týkajúcou sa jadrovej fúzie: Kedy?

Jadrový fyzik Martin Venhart je pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave. Súčasne je podpredsedom SAV a svoje experimenty robí v medzinárodných laboratóriách ako napríklad CERN alebo Univerzita v Jyväskylä. Je nielen vynikajúci vedec, ale aj veľmi dobrý rozprávač, ktorý vie danú tému napriek jej zložitosti podať zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom.

Príďte, uvidíte a opäť neoľutujete!

http://www.vedeckakaviaren.sk
 

 

Spracoval: Ján Gálik,  Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články