Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

foto.jpg

Pozvánka na kurzy z oblasti transferu technológií a podnikania

22. 11. 2023 | videné 562-krát

Kancelária pre transfer technológií SAV pozýva doktorandov SAV na kurzy z oblasti transferu technológií a podnikania, ktoré sa budú konať 29. a 30. novembra 2023 v priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, v. v. i., (1. poschodie, blok B, č. dv. 2.56).

Program

29. novembra 9.00 – 12.00 hod.

Základy ochrany duševného vlastníctva

Kurz ponúkne prehľad o základoch duševného vlastníctva – typy duševného vlastníctva, možnosti ochrany duševného vlastníctva a spôsoby komercializácie. Po absolvovaní kurzu by mali byť študenti schopní zorientovať sa v základných princípoch ochrany duševného vlastníctva a vedieť ako postupovať, keď vytvoria predmet priemyselných práv.

Ako posúdiť svoj nápad

Cieľom kurzu Ako posúdiť svoj nápad je objasniť dôležitosť posúdenia nápadov a technológií ako súčasti inovačného procesu a ukázať účastníkom, ako toto posúdenie uskutočniť. Cieľom je tiež poukázať na možnosti využitia patentových informácií v procese posúdenia, najmä pri skúmaní novosti technológie.

30. novembra 9.00 – 12.00 hod.

Úvod do sveta podnikania

Cieľom kurzu je prispieť k hlbšiemu pochopeniu základov podnikateľského prostredia, a tým k rozšíreniu nielen kognitívnych schopností a kreativity, ale aj osobnostných kvalít a schopností sebariadenia, ktoré sú dôležitými prvkami v podnikaní.

Od nápadu k podnikaniu

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť účastníkom pohľad na všetky aspekty obchodného modelu a ukázať im startupový nástroj na rozbehnutie ich podnikania. Kurz pomôže získať systematický prístup k validácii svojho podnikateľského zámeru a ponúkne inovatívny prístup k tvorbe podnikateľskej stratégie.

Kurzy budú v anglickom jazyku.

Prihlásiť sa na kurzy možno prostredníctvom formulára do 27. novembra 2023.

 

Spracovala: Veronika Baňkosová

Súvisiace články