Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Extrapolácie 2023

Extrapolácie 2023

20. 11. 2023 | videné 531-krát

Ústav informatiky SAV, v. v. i., organizuje každoročne od roku 2016 podujatie na podporu rozvoja informačných technológií vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku – Extrapolácie. Súčasťou tohtoročného programu je aj seminár pre stredoškolskú a vysokoškolskú pedagogickú obec na tému Čo s umelou inteligenciou v škole? Jeho cieľom je prispieť k diskusii o etickom využívaní prostriedkov umelej inteligencie v pedagogickom procese.

Seminár Čo s umelou inteligenciou v škole? sa uskutoční v dňoch 29. a 30. novembra 2023 hybridnou formou v Bratislave na Ústave informatiky SAV a pre registrovaných záujemcov aj prostredníctvom platformy ZOOM. Program seminára je rozdelený do dvoch blokov, ktoré sa budú venovať praktickým problémom používania umelej inteligencie na školách.

Prvý deň, v stredu 29. novembra od 13.30 do 16.30 hod. budú prednášky orientované na univerzity a vysoké školy. Skúsenosti s využívaním umelej inteligencie na Masarykovej univerzite v Brne príde predstaviť aj Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., ktorý sa podieľal na formovaní  a formulovaní Stanoviska k využívaniu umelej inteligencie vo výuke na Masarykovej univerzite (apríl 2023) a ďalší kolegovia zo slovenských univerzít.

Vo štvrtok 30. novembra od  9.30 hod. budú prezentácie zamerané viac na stredné školy. Bude prezentovaná aj pripravovaná metodika zavádzania umelej inteligencie na stredných a základných školách. V rámci seminára sa bude klásť veľký dôraz na etické používanie umelej inteligencie.

Medzi hlavné aktivity podujatia Extrapolácie 2023 patrí aj inštalácia výstavy Digitálne nebo – výstava historických počítačov, ktorá sa nachádza v Europa shopping center, 1. poschodie, Na Troskách 25 v Banskej Bystrici.

Okrem toho sa organizuje menšia výstava z histórie výpočtovej techniky v Žiline a pracovný seminár Dejiny informatiky na Slovensku – seminár k 50. výročiu RPP-16 (prvý slovenský digitálny počítač) v Bratislave. Pracovný seminár sa uskutoční v stredu 22. novembra 2023 na Ústave informatiky SAV. Súčasťou tohto seminára bude aj slávnostné odovzdanie Medaily akademika Ivana Plandera za zásluhy o rozvoj v počítačových vedách.

Bližšie informácie o podujatí, pozvánky na všetky aktivity ako aj registračné formuláre seminára nájdete na webstránke podujatia.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Extrapolácie

Súvisiace články