Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo sympózia

Začína sa 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

19. 11. 2023 | videné 430-krát

V pondelok 20. novembra 2023 sa v Bratislave začína 2. medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, potrvá až do 24. novembra 2023. Hostiteľský Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., privíta takmer stovku účastníčok a účastníkov z niekoľkých európskych krajín. V rámci sympózia, ktorého prvý ročník sa konal v roku 2017, sa tentoraz uskutoční päť samostatných vedeckých panelov: Identita malej literatúry v európskom kontexte; Kazateľská tvorba, jej recepcia a stimuly; „Všetko sa dá.“ Deväťdesiatky v literatúre, kultúre a umení; Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy; Varianty modernizmu.

Cieľom sympózia je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ako aj v širšom interdisciplinárnom a komparatívnom rámci, tento zámer odráža aj výber tém a personálne zloženie účastníkov.

Súčasťou podujatia sú aj dve sprievodné panelové diskusie určené odbornej, ale aj širšej kultúrnej verejnosti. Jedna diskusia bude venovaná situácii literárnovednej slovakistiky na zahraničných univerzitných pracoviskách, druhá má zasa spomienkový charakter a jej predmetom budú deväťdesiate roky minulého storočia ako špecifický literárny fenomén.

Program vedeckých a sprievodných podujatí 2. MSLS

Jednotlivé podujatia sa uskutočnia v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. 3, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Okrem Ústavu slovenskej literatúry SAV sú hlavnými organizátormi Filozofická fakulta UK v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum. Spoluorganizátormi sú Ústav pro českou literaturu AV ČR v Prahe a Slovenské literárne centrum.

Podujatie finančne podporil Fond LITA a koná sa pod záštitou predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.

 

Text: ÚSlL SAV, v. v. i.

Súvisiace články