Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch Východoslovenskej galérie

70. výročie SAV v Košiciach bolo oslavou dobrých vzťahov a spolupráce

16. 11. 2023 | videné 591-krát

Slovenská akadémia vied si v roku 2023 pripomína 70. výročie svojho založenia. Toto jubileum v utorok 14. novembra 2023 symbolicky oslávila aj v Košiciach. Vo východoslovenskej galérii sa za účasti predstaviteľov košických univerzít, štátnych inštitúcií a súkromných spoločností uskutočnilo prezentačné podujatie. V sérii krátkych moderovaných rozhovorov sa prítomným predstavilo osem vedeckých ústavov SAV z východného Slovenska.

SAV je najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku. Pôsobí v 26 mestách a obciach. Po Bratislave je druhým najväčším centrom vedy a výskumu východné Slovensko. Okrem výskumných univerzít tu sídli až osem vedeckých inštitúcií SAV, sedem z nich priamo v Košiciach. Sú to pracoviská, ktoré už dlhé desaťročia prispievajú k poznaniu vo svojich vedných oblastiach a sú prínosom nielen pre východoslovenský región, ale aj pre celú spoločnosť.

Podujatie bolo nielen oslavou jubilea SAV, ale aj oslavou vynikajúcej dlhoročnej spolupráce SAV a košických univerzít. Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka dobré vzťahy poskytujú príležitosť na vytvorenie spoločných pracovísk.

„SAV má v Košiciach výborných partnerov a na to, aby sme sa posunuli za hranice okresu, republiky či Európy, potrebujeme silnú koncentráciu vynikajúcich ľudí – odborníkov, učiteľov a vedcov na jednom mieste. Takmer všetky vedecké objavy minulosti aj súčasnosti sú výsledkom spolupráce. Veľmi si preto prajem, aby nielen vo vede, ale najmä v nej nad chladnokrvným egoizmom prevládala spolupráca,“ uviedol predseda SAV vo svojom príhovore.

V mene akademikov z košického univerzitného prostredia sa prítomným prihovoril aj bývalý rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. Pavol Sovák, pre ktorého je osobitná oslava jubilea SAV v Košiciach ocenením výnimočných vzťahov akadémie a košických univerzít. Vo svojom príhovore okrem iného vyjadril hrdosť nad spoločnou cestou, ktorú prešla SAV spolu s košickými univerzitnými pracoviskami po vstupe do Európskej únie, vďaka čomu sa podarilo vybudovať viaceré špičkové laboratóriá.  

„Vaša existencia má vysoký impakt aj na kvalitu práce našich vysokoškolských učiteľov. Náš región by bez vás zďaleka nebol tým, čím je. Košice sa aj vďaka SAV stávajú mestom, kde sa veda a povolanie vedca blížia v ponímaní mladej generácie k hodnotám ako vo vyspelom svete,“ uviedol P. Sovák.

Podujatie následne pokračovalo tromi blokmi moderovaných rozhovorov. S moderátorom Gregorom Marešom svoje pracoviská a ich najzaujímavejšie témy a úspechy postupne predstavili: Peter Gömöry z Astronomického ústavu SAV, v. v. i, Zuzana Gažová z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Pavol Hvizdoš z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., Štefan Faix z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i., Ján Gálik z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Ivica Hromadová z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., Slavomír Hredzák z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., a Michal Kentoš zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Podujatie svojimi vystúpeniami spestrili poslucháči a poslucháčky Konzervatória Timonova 2 v Košiciach.

FOTOGALÉRIA

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články