Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Veda v CENTRE: Syndróm vyhorenia: Kedy váš motor potrebuje prestávku?

19. 11. 2023 | videné 395-krát

Vyčerpanosť, nechuť do aktivity či strata koncentrácie. To sú len niektoré z prejavov vyhorenia. Množstvo ľudí, ktorých trápi tento stav alebo sa k nemu postupne prepracováva, neprestajne rastie. Silnejúci tlak na výkon a nadmiera pracovných povinností často prenasledujú už mladých ľudí, ktorí si len začali budovať kariéru alebo rodinný život. Kedy sme vyhorení? Čo tento stav vytvára? Je potrebné ho liečiť? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. novembra 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Hosťom bude psychológ Mgr. Karol Kováč, PhD., z Ústavu aplikovanej psychológie Univerzity Komenského v Bratislave a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave.

Podľa oficiálnych štatistík Európskej únie 55 percent obyvateľov má skúsenosť s nejakým štádiom vyhorenia. Z výsledkov na vzorke 9 500 účastníkov vyplýva, že viac ako polovica sa cíti vyčerpaná už len pri pomyslení na ďalší pracovný deň a len 23 percent má energiu na rodinu a priateľov. Syndróm vyhorenia nenastáva okamžite, jeho priebeh je postupný. Na prednáške si pomenujeme jednotlivé fázy, uvedieme si príklady a negatívne dôsledky. V druhej časti sa porozprávame o tom, ako predchádzať tomuto stavu, ale aj o tom, ako postupovať v prípade, keď už sme vyhorení.

Mgr. Karol Kováč, PhD., je psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave. Témam stresu, syndrómu vyhorenia a psychohygieny sa profesijne venuje 15 rokov. V individuálnej praxi pracuje s rozmanitými cieľovými skupinami: s manažérmi, majiteľmi spoločností, učiteľmi, lekármi či s vrcholovými športovcami. Jeho portfólio prednášok a workshopov absolvovalo viac ako 7 000 účastníkov. Odborník je súčasťou medzinárodného tímu zaoberajúceho sa výskumom autonómneho nervového systému. Absolvoval Psychosomatický výcvik na Univerzite Palackého, ucelený koučovací výcvik ICF s názvom Umenie zmyslu nielen v biznis koučovaní, Autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu či Integratívnu prácu s motiváciou a so zmenou. O svoje skúsenosti, poznatky a praktické zručnosti sa delí v rámci akademickej praxe so študentmi psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Články o prevencii a dôsledkoch stresu publikuje v popularizačných časopisoch a novinách (Forbes, Hospodárske noviny, Trend, Zdravotnícke noviny) aj v odborných periodikách. Témou posledného článku, ktorý bol publikovaný v roku 2022 v International Journal of Environmental Research and Public Health, je štandardizácia dotazníka o syndróme vyhorenia. 

Podujatie sa uskutoční 30. novembra 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. novembra 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

 

Spracovala: Alžbeta Králiková, CVTI SR

Súvisiace články