Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Deň otvorených myslí

TVT: Dni otvorených myslí na Centre biovied SAV, v. v. i.

10. 11. 2023 | videné 439-krát

Počas Týždňa vedy a techniky sa na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, v. v. i., konali Dni otvorených myslí na Centre biovied, tentoraz aj s podporou Malej grantovej schémy SAV na podporu popularizácie vedy a Nadácie ESET.

V priestoroch ústavu sme privítali žiakov troch vyžrebovaných bratislavských škôl (Spojenej školy sv. Uršule, Bratislava, Gymnázia Bilíkova a Súkromnej strednej odbornej školy veterinárnej). Žiaci si nielen vypočuli prezentácie riešených tém, ale zavítali aj do laboratórií, kde im vedci a vedkyne predstavili modely využívané v našom výskume. Vedeckú prácu si mohli aj priamo vyskúšať na jednoduchom experimente. Pozitívnu spätnú väzbu sme získali aj prostredníctvom odkazov, ktoré nám žiaci hneď napísali. Tento rok sme zároveň vyhlásili výtvarnú súťaž na tému Veda vo farbách s podtitulom Čo sme zažili na Centre biovied. Už teraz sa tešíme na „farebné zobrazenie“ nášho často náročného vedeckého sveta.

 

Text a foto: Jana Jankovičová, Ústav biochémie a genetiky živočíchov Centrum biovied SAV

Súvisiace články