Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na ÚKE privítal  svojich návštevníkov

TVT: Bohatý program pre študentov na Ústave krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

10. 11. 2023 | videné 421-krát

Ústav krajinnej ekológie zorganizoval vo štvrtok 9. novembra 2023 konferenciu pre študentov vysokých škôl, ktorí majú v osnovách vzdelávania prednášky z krajinnej ekológie. Konferencia sa zamerala na aktuálnu tému, ktorou je zelená infraštruktúra.

Organizátori podujatia pripravili pre študentov bohatý program. V troch prednáškach s názvom Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine, Vývoj záhradkárskych osád v Bratislave a Legislatívne opatrenia na ochranu bodových prvkov zelenej infraštruktúry v mestách oboznámili účastníkov so základnými pojmami, definíciami a cieľmi zelenej infraštruktúry, ako aj s príkladmi hodnotenia zelenej infraštruktúry na lokálnej úrovni.  V diskusii študenti dostali priestor na otázky.

Súčasťou konferencie bola exkurzia na pracovisko spojená s prezentáciou posterov a publikácií na témy súvisiace so zelenou infraštruktúrou. Pre účastníkov konferencie boli pripravené mapy, informačné letáky a časopisy Životné prostredie, Ekologické štúdie a Ekológia.

 

Text: Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: Milena Moyzeová, Daniela Hutárová, ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články