Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z worklabu

WORKLAB 2023: Psychologické bezpečie na pracovisku

7. 11. 2023 | videné 768-krát

Slovenská akadémia vied mala zastúpenie na medzinárodnom workshope pracovných psychologičiek a psychológov WORKLAB 2023, ktorý sa konal 2. – 4. novembra 2023 v španielskej Valencii.

Podujatie organizovala Európska asociácia pracovnej a organizačnej psychológie EAWOP – European Association of Work and Organizational Psychology a medzi tridsiatkou zúčastnených bola aj Denisa Fedáková z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zámerom workshopu bolo facilitovanie diskusie pre budovanie a udržiavanie psychologicky bezpečného prostredia v pracovnom prostredí. Psychologické bezpečie je tam, kde sa ľudia cítia uvoľnene pri vyjadrovaní svojich názorov, kde je prítomná kolegiálna podpora a zdieľanie informácií. Prvým krokom k akcii býva zvyšovanie povedomia (preto vznikol aj tento príspevok) a uvedomenie si toho, čo sa na pracovisku deje. Môžeme tak predísť tomu, aby sa nezdravé, dysfunkčné či málo bezpečné pracovné prostredie (alebo vzťahy v ňom) nestalo akceptovanou normou a súčasťou organizačnej kultúry v takej miere, že bude možné len ťažko rozpoznať, že niečo nie je v poriadku.

Pre budovanie či udržiavanie psychologicky bezpečného prostredia na pracovisku je dôležité dať najavo, že (nám) na bezpečí záleží, že je hodnotou, o ktorú sa spoločne staráme. Nie je nič zlé na tom, ak budeme odhaľovať chyby v kultúre na pracovisku, dôležité je to, že ich môžeme odhaľovať a podnikať kroky smerujúce k náprave či zlepšeniu. Tam, kde sa na pracoviskách o chybách nehovorí, neznamená, že tam nie sú.

Psychologicky bezpečné pracovisko je dôležité tvoriť spoločne. Participatívnosť je dobrým príkladom, že udržiavanie bezpečia na pracovisku by nemala byť súbojom dvoch či viacerých skupín, ale výsadou jedného spoločného prostredia.

Postupov na to, ako vytvárať bezpečné prostredie je mnoho, tu sú niektoré z nich:

  • vytvárať na pracoviskách zdravé podmienky napríklad: ergonomicky vyhovujúce prostredie; flexibilné pracovné podmienky, možnosti pre zotavenie sa či odpútanie sa od práce;
  • zodpovedné a transparentné postupy nielen pri výbere zamestnancov/-kýň, ale aj pri ich umiestňovaní na pozície;
  • nepodceňovať teambuildingové aktivity a utužovanie tímovej súdržnosti;
  • rozvíjať psychologickú odolnosť (rezilienciu) a sebavedomie;
  • (v prípade potreby) zabezpečiť profesionálnu intervenciu či školenie.

Poznámka na záver: Ak je na pracovisku prítomný dojem, že „my“ vnímame prostredie ako bezpečné, bez priestoru pre otvorenú diskusiu sa nedozvieme, či ho takto vnímajú všetci zamestnanci a zamestnankyne organizácie.

Súvisiace linky:

Health safety and hygiene at work - National Labour Inspectorate (gov.sk)

aop_w-f_final_white_paper_for_posting.pdf (eawop.org)

Promoting healthy, safe and resilient workplaces for all (who.int)

Safety and health at work (Safety and health at work) (ilo.org)

Research on ­­­psychosocial risks and mental health | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu)

 

Text a foto: Denisa Fedáková, CSPV SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články