Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

S certifikátom pridruženia

Ústav experimentálnej fyziky SAV prijali za pridruženého člena zoskupenia Virtual Alpine Observatory

3. 11. 2023 | videné 586-krát

Na stretnutí vedenia Virtual Alpine Observatory (Virtuálne alpínske obervatórium, VAO) vo štvrtok 26. októbra 2023 prijalo toto združenie za pridruženého člena Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV, v. v. i., ktoré prevádzkuje na Lomnickom štíte observatórium kozmického žiarenia. Prijatie sa uskutočnilo vďaka iniciatíve RNDr. Šimona Mackovjaka, PhD.

Združenie Virtual Alpine Observatory (Virtuálne alpínske obervatórium, VAO) založili v roku 2012 ako sieť európskych vysokohorských výskumných staníc nachádzajúcich sa v Alpách a im podobným pohoriach. Združenie v súčasnosti zahŕňa desať krajín (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika , Francúzsko, Nemecko, Gruzínsko, Taliansko, Nórsko, Slovinsko a Švajčiarsko). Táto cezhraničná a interdisciplinárna spolupráca umožňuje riešiť vedecké problémy týkajúce sa kozmickej fyziky, atmosféry, biosféry, hydrosféry a kryosférických systémov, ako aj možného vplyvu environmentálnych vplyvov na zdravie. Viac informácií o aktivitách možno nájsť na oficiálnych stránkach tohto združenia.

„Očakávame, že vďaka nášmu prijatiu do VAO upevníme našu medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu kozmického žiarenia prostredníctvom meraní na vysokohorských observatóriách a rovnako budeme môcť spoločne riešiť niektoré spoločné výzvy,” zhodnotil Ing. Ján Kubančák, Ph.D., ktorý na stretnutí vedenia VAO zastupoval ÚEF SAV, v. v. i.

Spolupráca umožní zjednodušenú výmenu dát a skúseností v rámci členov VAO, vzájomnú expertíznu pomoc, spoločný postup pri príprave projektov európskeho významu a pestrejšiu prípravu budúcich vedeckých a technických pracovníkov pre vysokohorské observatória. Členstvo vo VAO tak bude dôležitým impulzom pre ďalší rozvoj výskumu kozmickej fyziky na Lomnickom štíte.

 

Zdroj: Tlačová správa VAO

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: VAO

Súvisiace články