Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová počas prednášky Vivat scientia! Nech žije veda! v Lučenci

Sibyla Mislovičová zaplnila sálu v Lučenci

3. 10. 2023 | videné 78-krát

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zavítala v utorok 26. septembra 2023 do Lučenca známa jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. V rámci série popularizačných prednášok VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! priblížila aktuálne problémy používateľov slovenského jazyka a predstavila viaceré nástroje a pomôcky, ktoré ústav ponúka širokej verejnosti bezplatne prostredníctvom svojej webstránky.

„Jazyk sa mení tak, ako sa menia jeho používatelia,“ začala svoju prednášku S. Mislovičová. Počas stretnutia s fanúšikmi jazykovedy a slovenského jazyka priblížila spôsoby, ktorými sa Slováci a Slovenky vysporadúvajú s novými cudzími slovami, ktoré prichádzajú napríklad aj s novými technológiami a internetom. „Takéto slovo môže používateľ ponechať v podobe, akej ho prevzal, prispôsobiť ho gramatickému systému alebo vymyslieť niečo nové,“ dodala jazykovedkyňa.

Prednáška bola aj o tom, ako nové spôsoby komunikácie, ktoré priniesol rozmach technológií a nástup internetu, zmenili spôsob vnímania niektorých vecí. „Keď nastúpila emailová komunikácia, dlho sme mali pocit, že to nie je oficiálne. Tú oficiálnu formu predstavovala listová komunikácia. Kedysi sa hovorilo, že papier znesie všetko. Dnes hovoríme, že internet znesie všetko. Meníme náš spôsob komunikácie a meníme sa aj my.  Musíme sa naučiť, že aj to, čo je na internete je dnes už oficiálne. Dnes tam už nájdeme všetky podstatné veci a informácie,“ vysvetlila jazykovedkyňa.

Prednáška bola tiež príležitosťou na predstavenie viacerých služieb a nástrojov, ktoré ústav ponúka širokej verejnosti. Publikum sa tak dozvedelo o službe Jazyková poradňa, o databáze Slovenský národný korpus a tiež internetovej podstránke ústavu Slovníkový portál.

V online jazykovej poradni dokázali ročne 3 osoby z ústavu odpovedať na 4000 otázok. „V súčasnosti je pre verejnosť sprístupnená databáza otázok a odpovedí, v ktorej používatelia nájdu viac ako 7 000 odpovedí na rôzne otázky,“ spresnila S. Mislovičová.

Reč bola aj o dôležitosti používania spisovného jazyka.  „Používatelia jazyka potrebujú vedieť, či je niečo spisovné alebo správne. A prečo to zisťujú? Pretože mať kultivovaný prejav je veľmi užitočné,“ vysvetlila jazykovedkyňa a ako príklad uviedla jazykový prejav v životopise.

Prítomní v publiku využili príležitosť a položili viaceré otázky, ktoré sa týkali nielen používania jazyka, ale aj učiteľskej praxe či každodenného života.

Celý audiozáznam prednášky Vivat Scientia! Nech žije veda! so Sibylou Mislovičovou si môžete vypočuť kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články