Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mladí vedci SAV na svojom prvom workshope v Starej lesnej

Mladí vedci SAV absolvovali svoj prvý úspešný workshop

23. 10. 2023 | videné 599-krát

Výbor Mladých vedcov SAV zorganizoval 9. až 11. októbra 2023 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej svoj prvý „Professional Development Workshop“ určený pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých odborov. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovanie kariérnych možností a rozvíjanie zručností dôležitých pre perspektívnejšiu kariéru vo vedeckej sfére. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 30 mladých vedkýň a vedcov z takmer 20 ústavov vrátane početnej skupiny cudzojazyčných poslucháčov. Celý program workshopu bol v anglickom jazyku.

Stretnutie otvoril prof. Karol Marhold z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., ktorý poslucháčov previedol procesom publikovania odborných článkov. V rámci prezentácie oboznámil účastníkov s problematikou scientometrie či predátorských praktík. V ďalšom bode programu predstavila platformu Mladých vedcov SAV predsedníčka jeho výboru Barbora Buzássyová, ktorá tiež načrtla víziu ďalšieho smerovania organizácie. Prvý deň workshopu uzavrela prezentácia o úskaliach podávania ERC grantov, za ktorou nasledovala podnetná diskusia s držiteľkou ERC grantu Elżbietou Drążkiewiczovou.

Program nasledujúceho dňa sa zameral na zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností účastníkov, ktorí si pod vedením Ivany Studenej z Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i., a Petra Boháča z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., osvojili nové stratégie prezentovania svojho výskumu kolegom z iných odborov. Popoludní program pokračoval prezentáciou Zuzany Reptovej z Národnej kancelárie Horizontu o možnostiach grantovej schémy MSCA. Súčasťou tohto bloku bola praktická ukážka hodnotenia projektov – účastníci si mohli vyskúšať rolu posudzovateľa žiadostí.

V záverečnom dni workshopu odprezentovali Lýdia Tobiášová a Dáša Tacho-Velichová štipendijné príležitosti zastrešované komisiou Fulbright Slovakia. Účastníci si rovnako vypočuli praktické rady, ako napísať formálne kompletnú žiadosť pre jednotlivé štipendijné programy. Záverom predstavili Radoslav Mizera zo spoločnosti SOLVED a Barbora Szepeová zo SARIO projekt Prax pre univerzity, ktorý prepája akademickú oblasť s firemným sektorom. Program workshopu zakončila exkurzia v Astronomickom ústave SAV, v. v. i., spojená s návštevou observatória.

Organizačný výbor podujatia: Barbora Buzássyová (Historický ústav SAV, v. v. i.), Monika Bírová (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.), Kamil Goliáš (Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.), Tomáš Goga (Geografický ústav SAV, v. v. i.), Miroslav Caboň (Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.).

 

Spracoval a foto: Výbor Mladých vedcov SAV

Súvisiace články