Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Pozvánka na diskusiu Preklad filozofie, filozofia prekladu

20. 10. 2023 | videné 392-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na diskusiu Preklad filozofie, filozofia prekladu. Rozhovory s prekladateľmi a filozofmi. Podujatie sa koná v stredu 25. októbra 2023 o 16.00 hod. v spoločenskej sále (1. poschodie) Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej 9. Spoluorganizátorom diskusie je Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici .

Prekladatelia a filozofi Igor Tyšš (ÚSvL SAV, v. v. i.), Jaroslav Cepko a Miloš Taliga (obaja (Katedra filozofie FF UMB) budú diskutovať o svojich skúsenostiach s prekladom súčasných aj časovo vzdialených filozofických textov. Diskusiu bude moderovať Martin Djovčoš.  

Bližšie informácie o podujatí
 


Text: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články