Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Otvorenie kongresu

UESA SAV, v. v. i., spoluorganizoval svetový kongres Gypsy Lore Society v Brazílii

20. 10. 2023 | videné 743-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., sa podieľal na organizácii svetového kongresu Gypsy Lore Society (GLS), ktorý sa konal v dňoch 3. - 6. októbra 2023 v Sao Paõlo v Brazílii.

Tatiana Zachar Podolinská a Elena Marušiakova, ako členky Rady riaditeľov GLS, pôsobili ako členky akademického organizačného výboru kongresu, zúčastnili sa rokovania Rady, v rámci konferencie vystúpili s vlastnými aktívnymi príspevkami, viedli svoje tematické panely, ako aj viaceré konferenčné sekcie.

Kongres otvorila, ako kľúčová rečníčka, prezidentka GLS Tatiana Zachar Podolinská. Vo svojej prednáške venovala pozornosť potrebe významnejšieho rozšírenia tematického a metodologického záberu rómskych štúdií o digitálnu antropológiu a etnografiu a sledovania procesov tvorby a prezentovania rôznych typov identít na sociálnych sieťach a v médiách.

Počas konferencie sa uskutočnilo viacero rokovaní so spriatelenými inštitúciami v Brazílii, USA, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Bulharsku a na Islande. Rada riaditeľov GLS rozhodla, že v roku 2024 sa kongres sa bude konať v Sofii (Bulharsko) a v roku 2025 v Paríži (Francúzsko).

Kongres uzavrela Výročná schôdza členov GLS, na ktorej prezidentka oznámila rozhodnutie Rady premiestniť spoločnosť z USA do Európy, z dôvodu pružnejšej administratívnej aj finančnej operability.

Tematický panel venovaný religiozite a spiritualite medzi Rómami je prvým výstupom projektu RELIROMA APVV-22-0389 Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku, ktorý sa začal riešiť od 1. júla 2023 na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Program je dostupný TU

Kniha abstraktov

 

 

Spracovala: Martina Wilsch, ÚESA SAV, v. v. i.

Foto: Tatiana Zachar Podolinská, Martin Zachar

Súvisiace články