Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

6.jpg

Ústav ekológie lesa SAV a Slovak Globe počas Noci výskumníkov 2023

16. 10. 2023 | videné 357-krát

Tím z organizácie SlovakGlobe: spoločného pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV a Ústavu manažmentu STU sa zúčastnil na najväčšej celoeurópskej iniciatíve na popularizáciu výskumu a inovácií – Noc výskumníkov 2023.

V spoločnom laboratóriu predstavili perspektívu klimatickej regulácie mesta a potrebu zmeny správania aktérov na trhu. Návštevníkom bol ponúknutý pohľad na dnes populárnu a stále viac presadzovanú problematiku zelených striech. Návštevníci si mohli poskúšať teploty rôznych povrchov, ktoré sa odlišovali farebne a aj materiálom a tak zistiť ktoré povrchy sa v meste prehrievajú a vytvárajú tzv. tepelný ostrov. Takisto sa dozvedeli, ktorý typ povrchu je pre mesto najvhodnejší pri riešení tejto problematiky a zároveň aj najviac ekonomický.

Návštevníci mohli vidieť na názorných ukážkach aj ďalší veľký problém mesta a jeho prehrievania. Dôvod je hlavne nedostatočné využívanie dažďovej vody a celkovej závlahy v mestách. Zeleň, ktorá nemá dostatočný priestor na rast koreňového systém si nedokáže uložiť dostatočné množstvo vody pre poskytovanie mikroklimatických ekosystémových služieb. Takisto kompaktnosť pôdy v meste je veľká a preto sa voda častokrát nevsiakne ale stečie do kanalizácií. Návštevníci sa dozvedeli ako môžu / môže mesto bojovať proti kompaktnosti pôdy v meste. Ako sa dá racionálnejšie využívať dažďová voda pre zvýšenie odolnosti mesta na dopady klimatických zmien a prehrievanie mesta. Deti ale aj dospelí si mohli zasadiť semienko do priehľadného vrecúška, kde môžu doma sledovať aký veľký koreňový systém potrebuje jedna rastlinka a tak sa zamyslieť nad dôležitosťou kvalitného priestoru pre zdravú zeleň v mestskom prostredí.

Zhodnotenie dobrovoľníkov študentov a doktorandov ÚM STU a pracovníkov SAV: Na Noci výskumníkov sa aktívne zúčastnili zamestnanci ÚEL SAV : Mgr. Iveta Štecová, PhD., Ing. Tomáš Szabo, PhD., Ing. Dominik Horváth, ktorí aj zastrešovali spoluprácu s ÚM STU a dobrovoľníkmi študentmi z programu Odvetvové ekonomiky a manažment ÚM STU. Účasť študentov bola príležitosť pre ich kariérny rast v odbore Investičné plánovanie v priemyselnom podniku. Študenti aj doktorandi boli vysoko aktívni a nápomocní. Noci výskumníkov sa zúčastnili po celý čas trvania bez väčšej prestávky a tak pomohli poskytnúť návštevníkom kvalitnejšiu prezentáciu dopadov zmeny klímy, dôsledkov prehrievania miest, a ako vieme znižovať tieto dopady pomocou zmeny v správaní. Študentom a doktorandom patrí od nášho tímu veľká vďaka.

Návštevníci reagovali na pripravené laboratórium mikroklímy mesta veľmi dobre. Čo nás prekvapilo a veľmi potešilo, že väčšina z návštevníkov, ktorí od nás odchádzali nám povedali, že prehodnotia výber typu povrchu na svojich nehnuteľností a takisto budú viac dbať na kvalitný priestor a dostatočnú závlahu pre zeleň.

Účasť na Noci Výskumníkov bola zastrešená projektami:

European Union’s Horizon Europe Framework Programme - Coevolvers No.101084220.,

Vega 2/0170/21 Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach.

Wilde - Horizont Európe projekt 2023 – 2026 climate smart rewilding for Europe

 

Zdroj: Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Súvisiace články