Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V pondelok 9. októbra 2023 sa na pôde Predsedníctva SAV uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Slovenskej akadémie vied s novými zástupcami Medzinárodného poradného výboru (IAB)

Rokoval Medzinárodný poradný výbor (IAB) SAV

12. 10. 2023 | videné 724-krát

V pondelok 9. októbra 2023 sa na pôde Predsedníctva SAV uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Slovenskej akadémie vied s novými zástupcami Medzinárodného poradného výboru (IAB). Profesorku Marju Makarow na čele výboru vystriedal prof. Wim van den Doel z Univerzity v Leidene a medzi členov pribudli prof. Zdeňek Havlas z Akadémie vied Českej republiky, prof. Valeria Nicolos z Trinity College, Dublin a prof. Özen Nergis Dolcerocca z Bolonskej univerzity, ktorá sa špecificky venuje téme mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov.

V úvode rokovania predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zhodnotil prínos Medzinárodného hodnotiaceho panelu a jeho odporúčaní nielen pre rozvoj samotnej akadémie, ale aj vo vzťahu k decíznej sfére a politickým predstaviteľom. Ako uviedol, pozitívnym znakom pravidelného hodnotenia SAV a jej skvalitňovania je aj stabilná dôveryhodnosť akadémie v očiach spoločnosti. Taktiež vyjadril hrdosť, že sa podarilo zložiť panel z tak kvalitných odborníkov a odborníčok. Následne prítomným členom poradného výboru odovzdal menovacie dekréty.

Prof. Peter Samuely v krátkosti predstavil výsledky hodnotenia ústavov SAV a porovnal ich s hodnotením VER 2022. Pripomenul, že SAV aktuálne implementuje odporúčania metapanelu, ktoré vyplynuli z posledného Medzinárodného hodnotenia ústavov a centier akadémie.

S hodnotením práce ústavov jednotlivých oddelení SAV pokračovali podpredsedovia jednotlivých oddelení vied dr. Martin Venhart, dr. Tomáš Hromádka a dr. Marek Radvanský. Informovali o tom, do akej miery sa v oddeleniach vied darí implementovať odporúčania poradného výboru.

S témou transferu technológií vystúpil dr. František Simančík a prof. Ľubica Lacinová predstavila aktuálne aktivity pre študentov doktorandského štúdia. Ako  uviedla, počty zahraničných doktorandov na SAV pomaly stúpajú a to aj v 3. oddelení vied. Témou rokovania boli aj programy IMPULZ a SASPRO 2, granty a súťaže pre doktorandov ako aj aktivity Plánu rodovej rovnosti SAV.

Novozvolený predseda IAB vyjadril celkovú spokojnosť s tým ako sa SAV doteraz darí napĺňať odporúčania z posledného hodnotenia.

Najbližšie rokovanie Medzinárodného poradného výboru sa uskutoční v roku 2024. 

Zloženie Medzinárodného poradného výboru (IAB):

Prof. Marja Makarow, Univerzita v Helsinkách

Prof. Valeria Nicolosi, Trinity College, Dublin

Prof. Wim van den Doel, Univerzita v Leidene

Prof. Özen Nergis Dolcerocca, Bolonská univerzita

Prof. Zdeňek Havlas, Akadémia vied Českej republiky 

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články