Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Poškodený dom po zemetrasení v obci Ďapalovce, FOTO TASR - Maroš Černý

Slovensko zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie od roku 1930

11. 10. 2023 | videné 3295-krát

Východné Slovensko zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 večer stredne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo viaceré škody na majetku. Vedecký kolektív Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. od prvých momentov mapuje situáciu a ponúka prvé interpretácie seizmických záznamov.

Pondelkové zemetrasenie o 20:23:10 LSEČ (18:23:10 UTC) s epicentrom v katastri obce Ďapalovce (okr. Vranov nad Topľou) malo po manuálnom upresnení lokálne magnitúdo veľkosť Ml 4,9. Epicentrum bolo od centra obce Ďapalovce vzdialené len 1,3km, od okresných miest Vranov nad Topľou 22 km a Humenné19,5 km.

Prvé odhady hĺbky hypocentra, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 4-18 km, treba považovať za predbežné. Spresniť ju môže len detailná analýza seizmických záznamov najmä z blízkych seizmických staníc,“ vysvetľuje Peter Moczo z Ústav uvied o Zemi SAV, v. v. i.,a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Podľa informácií z Ďapaloviec a okolitých obcí sú na budovách hlásené materiálne škody, aj veľkého rozsahu s narušením statiky alebo deštrukciou nosných stien objektov.  Poškodenie závisí od typu, kvality stavby a aj geologického zloženia podložia v mieste stavby.

„Občania posielajú vyplnené makroseizmické dotazníky, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.seismology.sk. Do 11. 10. 2023,  12.16 hod. bolo doručených a spracovaných 1942 hlásení zo 461 lokalít, najmä z územia východného Slovenska, ale aj stredného a ojedinele aj západného Slovenska, do vzdialenosti min. 200 km od epicentra, čo sú overené pozorovania v počte viac ako jedno,“ konštatuje riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV Ján Madarás.

Dotazníky a dokumentácia škôd sú nevyhnutným podkladom pri určení stupňov makroseizmickej intenzity (I°) podľa Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98, ktorá bude slúžiť aj poisťovniam pri posúdení škodových udalostí v oblastiach nad I° = 6°. Pri veľkosti zemetrasenia možno očakávať, že makroseizmické účinky dosiahnu na niektorých zastavaných miestach až 7. stupeň z 12-stupňovej Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98.

Vzhľadom na rozsah zemetrasenia ústav nasadil priamo v teréne tri tímy odborníkov. „Naši pracovníci zbierajú a analyzujú údaje z dočasne umiestnených seizmometrov a dokumentujú pozorované účinky zemetrasenia. Informácie budeme ďalej aktualizovať a spresňovať aj na základe terénnych zistení,“ dodáva J. Madarás.

Z historického pohľadu na veľkosť zemetrasenia sa pondelkové zemetrasenie zaraďuje medzi 15 až 20 najväčších zemetrasení na našom území od roku 1443.  V rámci východného Slovenska ide o najsilnejšie zemetrasenie od roku 1914 (Giraltovce a okolie) a v porovnaní s celým Slovenskom o najsilnejšie zemetrasenie od roku 1930 (oblasť Dobrej Vody na severe Malých Karpát).

 

Prehľad zemetrasení v okolí Humenného a Vranova nad Topľou

 

Sekvencia zemetrasení v rokoch 1778 – 1779

19.12.1778     I0 = 7° EMS-98 Mw » 5,0         h = 12 km

23.12.1778     I0 = 7° EMS-98 Mw » 4,8

6.4.1779         I0 = 7° EMS-98 Mw » 4,8

škody v Strážskom, Vranove nad Topľou, Michalovciach a Humennom (a okolia týchto miest)

zničený napr. kaštieľ v Tovarnom, fara v Matiašovciach [Ondavských Matiašovciach? / Matiaške?], rímskokatolícky kostol v Strážskom

 

Zemetrasenia v druhej polovici 19. storočia

17.8.1885        I0 = 6° EMS-98 Mw » 4,3

najväčšie škody vo Vranove nad Topľou (popraskané komíny), poškodený kaštieľ v Tovarnom

 

28.12.1890      I0 = 6-7° EMS-98         Mw » 4,6         h = 10 km

najväčšie škody v Humennom, Strážskom, Nižnom Hrabovci a Topoľovke (popraskané budovy)

 

15.4.1893        I0 = 6-7° EMS-98         Mw » 4,5         h = 9 km

najväčšie škody v Stropkove a obci Varechovce (epicentrum bolo východne od Stropkova)

v obci Varechovce vznikli pukliny v stenách, stena jednej maštale v dĺžke 2 m sa zvalila

v Stropkove vznikli pukliny na budovách, spadlo niekoľko komínov

 

Zemetrasenia v 20. storočí

26.5.1914        I0 = 7° EMS-98 Mw » 4,8

najväčšie škody v Giraltovciach a Hanušovciach nad Topľou

v obci Dobrá sa poškodilo niekoľko budov, v Giraltovciach sa zrútili komíny, v Hanušovciach popraskal kostol, v Humennom a Vranove sa poškodilo viacero budov

 

18.2.1932        I0 = 5-6° EMS-98         Mw » 4,1         h = 9 km

škody v meste Humenné a v obciach Brekov a Petrovce nad Laborcom

 

5.6.1941          I0 = 7° EMS-98 Mw » 4,4

najväčšie škody v Strážskom (popraskané múry, poškodený vysoký komín, poškodený gréckokatolícky chrám v Strážskom) a Humennom

 

Najsilnejšie zemetrasenie v 21. storočí (oblasť pod Vihorlatom)

20.5.2003        I0 = 6-7° EMS-98         Mw = 4,3          h = 3,7 km

najväčšie škody v obciach Jasenov (okres Sobrance) a Baškovce

 

Zdroj: Ján Madarás, Róbert Kysel, Peter Moczo, Kristián Csicsay, Lucia Fojtíková, Peter Pažák, František Šipka, Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, EQUIS, s r. o.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: TASR a Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. 

Súvisiace články