Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Slovensko prežíva únavu zo solidarity

5. 10. 2023 | videné 1554-krát

Vojna na Ukrajine pretrváva už viac ako osemnásť mesiacov. Kým pokračujúca humanitárna kríza stále núti Ukrajincov a Ukrajinky hľadať útočisko v susedných krajinách, u Slovákov a Sloveniek sa pocit únavy zo solidarity zvyšuje. Dokazuje to najnovší prieskum verejnej mienky Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., (CSPV SAV, v. v. i.) z augusta 2023.  

Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil na vzorke 1854 respondentov. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že takmer 50 % Slovákov a Sloveniek sa domnieva, že „Ukrajincom sa pomáha až príliš” a že táto pomoc by mala byť časovo obmedzená (graf 1 v prílohe).

„V odpovediach respondentov sme identifikovali únavu zo solidarity, ktorá môže byť spôsobená viacerými faktormi. Môžu za tým byť ekonomické tlaky, politické faktory, ale aj vplyv médií,“ vysvetľuje sociálna psychologička Jana Papcunová zo Spoločenskovedného stavu CSPV SAV, v. v. i. Ekonomické problémy na Slovensku prispievajú k nevôli medzi miestnym obyvateľstvom, ktoré môže považovať utečencov za potenciálnu konkurenciu o pracovné miesta a zdroje.

K pocitu únavy zo solidarity prispela aj politická kampaň na Slovensku. „Politici využívajú migračnú krízu pre svoj vlastný prospech a vyvolávajú strach a odpor medzi svojimi voličmi. To môže ešte viac oslabiť podporu verejnosti pre utečencov,“ dodáva  J. Papcunová, ktorá tiež upozorňuje na dôsledky vplyvu médií: „Neustála medializácia utečeneckej či migračnej krízy môže viesť k preťaženiu informáciami a znecitliveniu obyvateľstva. Pojem ´migrant´ sa často spája s výrazom ´nelegálny migrant´, čo posilňuje negatívnu konotáciu,“ dodáva vedkyňa.

Augustový prieskum CSPV SAV, v. v. i., tiež odhalil obavy, že „dodávky zbraní len predlžujú vojnu“ (graf 2 v prílohe). Tieto obavy môžu ovplyvniť úroveň podpory pre utečencov a utečenkyne a podčiarknuť význam riešenia únavy zo solidarity u Slovákov a Sloveniek. Tento pohľad ďalej zdôrazňuje zložitosť problému a zdôrazňuje potrebu obozretnej a zodpovednej politiky.

S narastajúcou únavou zo solidarity v hostiteľskej komunite môže dochádzať k zintenzívneniu napätia medzi utečencami/migrantmi a miestnym obyvateľstvom. Tieto napätia často vznikajú kvôli pocitu, že zdroje a príležitosti sa poskytujú utečencom na úkor miestnych obyvateľov. To môže vytvoriť atmosféru súperenia a nepriateľstva, čo vedie k sociálnym a kultúrnym konfliktom. V najhorších prípadoch sa tieto napätia môžu prejaviť ako nenávisť a nenávistné činy voči utečencom/migrantom, ako sme videli v augustovom prípade na Cypre.

„Je nevyhnutné uvedomiť si, že únava zo solidarity je prirodzenou ľudskou reakciou na dlhotrvajúce a zaťažujúce krízy. Riešenie únavy zo solidarity a jej dôsledkov je kľúčové pre udržanie sociálnej súdržnosti a podporu hodnôt empatie, tolerancie a solidarity v hostiteľských komunitách,“ uzatvára J. Papcunová.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračný obrázok: Unsplash/Benjamin Marder

Súvisiace články