Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Portrét a obálka publikácie

Pozvánka na prednášku profesorky Alexis Shotwell

4. 10. 2023 | videné 430-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na prednášku profesorky Alexis Shotwell z Carleton University, Canada. Prednáška s názvom Žiadny vyšší cieľ: existencialistický anarchizmus Ursuly Le Guin sa uskutoční 11. októbra 2023 (streda) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. Prednáška a diskusia budú v angličtine s možnosťou online pripojenia.

Myšlienka, že ľudia prichádzajú na svet bez vopred daného cieľa svojej existencie, je tradičnou tézou existencializmu. Podľa tohto názoru neexistuje nič konkrétne, pre čo sme boli stvorení a akýkoľvek zmysel alebo smerovanie si musíme vytvoriť sami. Tento pocit odsúdenia k slobode je často prežívaný a diskutovaný na individuálnej úrovni. Je to zvláštne, pretože filozofi sa už od počiatku zamýšľali nad vzťahom medzi individuálnou slobodou a spoločenským kontextom, v ktorom ju uplatňujeme. Naliehavosť uvažovania prekračujúceho jednotlivca sa stáva jasnejšou, keď čelíme existenčne náročným problémom, akými sú klimatické zmeny, migračné krízy, globálne pandémie, vojny alebo hladomory. Profesorka Shotwell sa vo svojej prednáške zaoberá argumentom, že anarchizmus nám pomáha pri uvažovaní o nevyhnutnom kolektívnom aspekte riešenia takýchto zložitých problémov. Vedeckú fantastiku Ursuly Le Guin vníma ako kľúčový teoretický zdroj existencialistického anarchizmu a uvažuje o nasledujúcich otázkach: Aké sú dôsled1ky čítania fikcie ako filozofie? Ako môže byť koncepcia zdieľanej spoločenskej zodpovednosti Ursuly Le Guin nápomocná pre projekty prebiehajúceho života na Zemi?

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82936174665?pwd=4nDUtFC35XQ9tQtUrf9Ir1H2Zj5ImJ.1
Meeting ID: 829 3617 4665
Passcode: 272992

Alexis Shotwell sa vo svojej práci zameriava na komplexnosť, spoluúčasť a kolektívnu transformáciu. Je profesorkou na Carletonskej univerzite, spoluriešiteľkou projektu AIDS Ac-
tivist History Project (aidsactivisthistory.ca) a autorkou kníh Knowing Otherwise: Race, Gender, and Implicit Understanding (Vedieť inak: Rasa, rod a implicitné chápanie) a Against Purity: Living Ethically in Compromised Times (Proti čistote: Žiť eticky v kompromitovaných časoch).

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: alexisshotwell.com

Súvisiace články