Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prípravné práce sú tiež dôležité.

Ústav krajinnej ekológie SAV počas Noci výskumníkov 2023

2. 10. 2023 | videné 399-krát

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci so Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV pre návštevníkov Európskej noci výskumníkov pripravili expozíciu v laboratóriu  s  názvom „Voda – nenahraditeľný zdroj pre život“. Svojou expozíciou návštevníkom a návštevníčkam ukázali, že súčasťou interdisciplinárneho krajinnoekologického výskumu je aj výskum vodných zdrojov a vodných ekosystémov.

Pre deti, žiakov a študentov bol pripravený bohatý interaktívny program plný hier, zábavy a najmä poučenia. Mikroskop s množstvom preparátov vybraných druhov vodných živočíchov, priraďovanie obrázkov vodných vtákov k vypreparovaným nôžkam,  slepé mapy vodných tokov a nádrží,  makety vodných biotopov, ekologické pexeso a množstvo ďalších zaujímavostí. Lákadlom pre malých aj veľkých bolo uhádnuť, ktoré zvuky šíriace sa tržnicou, patria ktorému zvieratku. Pre najmenších boli pripravené tvorivé dielne. 

Text a fotografie spracovala: Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články