Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zahájenie konferencie

Aktuálne problémy hydrológie – konferencia s medzinárodnou účasťou

2. 10. 2023 | videné 353-krát

Pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., a 70. výročia založenia SAV zorganizoval Ústav hydrológie SAV, v. v. i., v spolupráci so Slovenským výborom pre hydrológiu, pod záštitou ministra ŽP SR a predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. medzinárodnú konferenciu CURRENT PROBLEMS IN HYDROLOGY. Konferencia sa konala v priestoroch v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach v dňoch 27. – 29. septembra 2023. Konferencie sa zúčastnilo 72 registrovaných účastníkov z ôsmich inštitúcií.

Konferenciu otvoril predseda vedeckej rady ÚH SAV Marek Sokáč. Po ocenení pracovísk a pracovníkov riaditeľkou Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., Mgr. Martin Venhart, PhD. podpredseda SAV pre I. oddelenie odovzdal Pamätnú plaketu SAV prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD. Následne riaditeľka ÚH SAV, v. v. i. Yvetta Velísková predstavila najvýznamnejšie úspechy organizácie od jej vzniku. Súčasťou otvorenia bola i vyzvaná prednáška prof. Ing. Jána Szolgaya, PhD. zo Stavebnej fakulty STU na tému „Výzvy hydrológie a pre slovenskú hydrológiu“.

Vedecký program konferencie pozostával z 21 prednášok od významných hydrológov, i PhD študentov. Počas prestávok účastníci diskutovali pri posterových prezentáciách. Nádherné prostredie Kongresového centra v Smolenickom zámku a krásne počasie prispeli k úspechu tejto vydarenej vedeckej konferencie.

 

Spracovala: Pavla Pekárová, predsedníčka organizačného výboru konferencie

Foto: Zbyněk Bajtek, Ivan Mészároš

 

Súvisiace články