Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

SAV na Európskej noci výskumníkov 2023

28. 9. 2023 | videné 820-krát

V piatok 29. septembra 2023 sa uskutoční už 17. ročník festivalu vedy – Európska noc výskumníkov. Slovenská akadémia vied bude mať na podujatí opäť výrazné zastúpenie. V rôznych mestách Slovenska – Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Poprade – bude na návštevníkov čakať 26 stánkov. Vedci a vedkyne SAV majú pripravené aj prednášky na zaujímavé témy. 

Banská Bystrica

Na noci výskumníkov v stredoslovenskej metropole sa záujemcovia stretnú s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity, v. v. i., s expozíciou Ako verejnosť, vedci a umelá inteligencia môžu mapovať (roz)šírenie inváznych rastlín?

Bratislava

V hlavnom meste budú mať stánky SAV tradične najväčšie zastúpenie. Ústav vied o Zemi, v. v. i., sa zameria na Geológiu v každodennom živote, ale aj na klimatické zmeny prinášajúce intenzívnejšie dažde na Slovensko. Do tretice sa ústav pokúsi zodpovedať na otázku, či sa zemetrasenia – báť sa alebo nebáť.

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., sa bude hrať so svetlom, návštevníci sa ponoria do tajov interferenčných filtrov, spoznajú farebný svet nanočastíc a kvantových bodiek. Zistia, čo je to polarizácia, ktoré prístroje ju využívajú a ďalšie „svetelné“ zaujímavosti.

Umelá inteligencia, jedna z nosných tém ENV 2023, bude prítomná aj v stánku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ktorý predstaví vzájomný vzťah umelej inteligencie a jazyka a to, ako umelá inteligencia prispela k rozvoju jazykovedného výskumu a naopak. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať užitočné jazykové nástroje DEVELOPER, DIAKRITIK, KOLOKAT, alebo sa pokúsiť o vytvorenie štúrovského mena pomocou nástroja ŠTÚROVCI, písať v štúrovčine pomocou nástroja LUDEVIT alebo písať v hlaholike pomocou nástroja GLG.

Druhej nosnej téme ENV 2023, vode, sa bude venovať Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., prezentáciou s názvom Najlepší kamaráti mesta – voda a zeleň. Zameria sa na povrchy mesta, kde ukáže, ktoré povrchy sú vysoko energeticky absorbčné a ktoré naopak nemajú extrémne výkyvy teplôt s vysvetlením, prečo to tak je. Deti budú mať možnosť vidieť koreňový systém vybranej zelene a zasadiť si semienko.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., predvedie, že voda je nenahraditeľný zdroj pre život.

Stánok Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. sa bude venovať vzťahom medzi nami. Odprezentuje hlavné oblasti výskumu ústavu, ktorý sa zameriava na úlohu jazyka a komunikácie v navzájom prepojených oblastiach (medziskupinové, intimita, partnerské vzťahy a rodičovstvo, čitateľská gramotnosť a jej vývin). Návštevníci si budú môcť zahrať psycho šachy, porozprávať o svojich láskach a otestovať si svoju čitateľskú gramotnosť.

Expozícia Ústavu zoológie SAV, v. v. i., bude o kliešťoch a iných parazitoch a o tom, ako sa ich nebáť.

Kliešte a vírusy má „na programe“ aj Virologický ústav BMC SAV, v. v. i. Návštevníci budú kliešte pozorovať pod binokulárnou lupou pri vysokom zväčšení, pričom obraz kliešťa uvidia aj na obrazovke počítača. Vyskúšajú si jeho pitvu a odborníci ukážu, ako vyzerajú hostiteľské bunky, ktoré vírus napadol. Oddelenie neurovied BMC SAV, v. v. i., pripravilo množstvo interaktívnych vzdelávacích aktivít o mozgu vhodných pre rôzne vekové skupiny. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu, prakticky si vyskúšať laboratórne techniky a zapojiť sa do interaktívnych ukážok a simulácií a pripravené sú ďalšie aktivity. Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., predstaví Pohyb ako liek. Obezita a nadváha sú obrovským problémom pre naše zdravie, pričom na Slovensku ňou trpí viac ako 60% dospelej populácie. V stánku sa dozviete ako náš organizmus profituje z pravidelného cvičenia a čo všetko sa v našom tele počas neho deje až na molekulárnej úrovni. Zistíte ako pohyb a správne stravovanie pomáha pri prevencii a liečbe metabolických, neurodegeneratívnych a iných chronických ochorení, a vysvetlíme si akým spôsobom fyzická aktivita zlepšuje našu pamäť a okrem toho si ju aj sami môžete otestovať.

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., objasní nenahraditeľnosť mikróbov. Pašmaky a iné polymérne lahôdky „ochutnajú“ vedeckí prívrženci v Ústave polymérov SAV, v. v. i. Že veda je sladká a hravá presvedčí záujemcov Chemický ústav SAV, v. v. i. Predstaví pokusy pre najmenších vedeckých nadšencov, zbierku kvasiniek, fyziológiu rastlín či senzorické hodnotenie mono- a disacharidov.  

Návštevníci stánku Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, v. v. i., spoznajú fascinujúci svet živých organizmov očami vedcov, budú môcť pozorovať mikroskopické  preparáty buniek, tkanív orgánov, ale aj organizmov (kvasinky), ktoré v ústave skúmajú. Budú ci môcť tiež zahrať 3D bunkové alebo dokonca „spermiové“ pexeso a ešte oveľa viac – napríklad aj, či sa líši ľudský a vtáčí mozog.

Liečivá pod drobnohľadom bude mať Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i., v jeho stánku návštevníci spoznajú proces vývoja lieku od počítačového modelovania cez pokusy na cieľových štruktúrach, tkanivách, bunkách až po in vivo testy na zvieratách. Rovnako tiež uvidia, ako prebieha počítačové modelovanie nových štruktúr (liečiv), ako vyzerajú ľudské a zvieracie bunky pod mikroskopom, budú si môcť vyskúšať, ako funguje antioxidant či pozrieť sa zblízka kamerou na štruktúru pokožky či vlasov.

Život v rovnováhe začína cievami, hovorí expozícia Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i. Jeho vedecký tím priblíži činnosti, štruktúru a funkciu srdcovo-cievneho systému a účinky škodlivých vplyvov na cievy, srdce a krv, ktoré môžu vyústiť do civilizačných ochorení. Návštevníci si v stánku budú môcť dať zmerať krvný tlak, biometrické (BMI, obvod pása, podiel tuku, vody, svalstva) aj biochemické (hladina glukózy a cholesterolu) parametre.

Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., ukáže srdce v pohybe – zaujímavý program je zameraný na problematiku srdcovo-cievneho systému, ochorení, prevencie,  správnej vyváženej životospráve a potrebe zahrnutia fyzickej aktivity do každodenného režimu. K dispozícii budú praktické a kreatívne ukážky na spoznávanie funkcie srdca, energetickú výkonnosť, pochopenie vplyvu fyzickej záťaže na srdce a dôsledky týchto zmien na zdravotný stav človeka. Návštevníci budú mať možnosť odmerať si krvný tlak, frekvenciu srdca či pomocou diagnostických váh zistiť hmotnosť, obsah tuku, vody a svalovej hmoty v tele.

Návštevníci vedeckého stánku Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., budú môcť spoznať a hravou formou vyskúšať vplyv nízkych tlakov na rôzne predmety a deje, tvarovanie polovodičových súčiastok s rozmerom len niekoľkých mikrometrov a Teslov sen – čiže bezdrôtový prenos elektrickej energie a tiež vyskúšať si prípravu najtenšieho materiálu na svete – grafénu jednoducho pomocou lepiacej pásky a ceruzky a jeho pozorovanie pod mikroskopom. Účastníci si tiež pomocou grafénu budú môcť „nakresliť“ funkčný elektrický obvod.

Košice

Ústavy SAV v metropole východu majú pripravenú tiež bohatú vedeckú nádielku. Ústav geotechniky SAV, v, v. i., odkryje kamenné tajomstvá vody, malých kovožrútov vo vodách a do tretice – priblíži vodné laboratórium. V stánku ústavu návštevníci uvidia unikátny spôsob čistenia silne chemicky kontaminovaných vôd pomocou elektrického prúdu a tiež navrhované spôsoby čistenia banských vôd, ktoré znečisťujú rieku Slaná. Prezentované technológie vznikajú na Ústave geotechniky SAV v Košiciach a sú navrhnuté pre potreby konkrétnych situácií, s ktorými sa stretávame. Súčasťou budú ukážky návrhov čistenia podzemných vôd unikajúcich zo skládky nebezpečného chemického odpadu vo Vrakuni v Bratislave atď.

Magnetickej kvapaline sa povenuje Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., a ukáže tiež mikroroboty v akcii. Spoznaj svet materiálov je názov expozície Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. Návštevníci si budú môcť vlastnoručne vyskúšať základné vlastnosti kovov, plastov, keramiky i kompozitov a objaviť ich stavbu pomocou mikroskopov. Zároveň si sami overia, či experimenty prezentované v online priestore sú všetky pravdivé a možno im dôverovať. Tajomný svet neurónov sprístupní Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i. Ukáže, ako veľký superpočítač prijíma informácie o vonkajšom svete aj o stave nášho tela, bleskurýchlo ich analyzuje a spracúva, riadi každučký sval v našom tele, každý orgán, každý náš vdych a výdych. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i., priblíži Bakteriálny boj o prežitie.

Poprad

Astronomický ústav SAV, v. v. i., v najväčšom meste pod Tatrami doslova priblíži vesmír ako nekončiace dobrodružstvo. Pomocou atraktívnych 3D modelov astronomických objektov, veľkoplošných roll-upov a multimediálnej projekcie odprezentuje rôzne oblasti astrofyzikálneho výskumu na Slovensku. Záujemcovia sa budú môcť pozrieť cez astronomický
ďalekohľad.

Prezentácia Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., predstaví kozmické žiarenie a jeho výskum na Lomnickom štíte.

 

PROGRAM PREDNÁŠOK ODBORNÍKOV A ODBORNÍČOK Z SAV

 

Bratislava, V-klub

12.00 h: Láska a (ľúbostné) vzťahy z pohľadu vedy (prof. Ivan Lukšík, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.)

13.00 h: iMagine: Spracovanie obrazových dát pochádzajúcich z vied o vode pomocou umelej inteligencie (Mgr. Martin Bobák, PhD., Ústav informatiky SAV, v. v. i.)

17.00 h: Diskusný panel Veda a výskum: V čom môže byť Slovensko špičkové? (Pavol Šajgalík, predseda SAV)

20.00 h: Diskusný panel Noc s investigátormi (Mgr. Michal Teplan, PhD., Ústav merania SAV, v. v. i.)

 

Bratislava – Stará tržnica

14.00 Diskusný panel Čo môžeme urobiť pre ženy vo vede? (PhDr.Lucia Molnár Satinská PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.) 

16.00 Argumentačný súboj stredoškolských debatérov s robotom Furhatom (Ústav informatiky SAV, v. v. i.)

18.00 h: Prichádza umelá inteligencia práve včas, aby nás zachránila  pred nami samotnými? (RNDr. Pavol Siman, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.)

 

Košice

16.00 h: Parazity vo svete globálnych zmien. Máme sa ich báť? (MVDr. Daniela Antolová, DrSc., Parazitologický ústav SAV, v. v. i.)

18.00 h: Z Košíc na kométu, Merkúr a Ganymedes (Ing. Ján Baláž, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.)

 

Poprad

10.30 – 11.15 h Čierne Slnko nad Saharou (Astronomický ústav SAV, v. v. i., RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.) 
11.30 – 12.15 h  Úspešný príbeh – 80 rokov Astronomického ústav SAV, v. v. i.(Astronomický ústav SAV, v. v. i., Mgr. Marián Jakubík, PhD.)

Kompletný program prednášok nájdete na stránke https://www.nocvyskumnikov.sk/.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články