Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV a prof. R. Fitzgerald

Medzinárodnú cenu SAV si prevzal Rory Fitzgerald

27. 9. 2023 | videné 926-krát

Vedecká rada SAV udelila Medzinárodnú cenu v oblasti vied o spoločnosti a kultúre profesorovi Rorymu Fitzgeraldovi zo City, University of London, súčasnému riaditeľovi infraštruktúrneho výskumného projektu Európska sociálna sonda (ESS ERIC). Prof. Fitzgerald sa významnou mierou pričinil o zabezpečenie kontinuity projektu ESS na Slovensku. Vďaka jeho neustálej podpore slovenského koordinačného tímu zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) sa Slovenská republika v roku 2018 stala plným členom projektu ESS ERIC. Slávnostné odovzdanie Medzinárodnej ceny SAV sa uskutočnilo v utorok 26. septembra 2023 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Profesor Rory Fitzgerald sa špecializuje na sociálne prieskumy, dizajn prieskumov a tvorbu a testovanie dotazníkov. Má doktorát zo sociológie zo City, University of London a je spolueditorom časopisu Survey Research Methods Journal. Od roku 2013 je riaditeľom ESS ERIC. V roku 2023 si pripomíname 20 rokov Európskej sociálnej sondy (ESS ERIC) na Slovensku. Rovnako dve desaťročia trvá aj spolupráca medzi slovenským koordinačným tímom ESS vedeným Denisou Fedákovou, Michalom Kentošom a Jozefom Výrostom  (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) a riaditeľom ESS ERIC profesorom Rorym Fitzgeraldom.

„V národnom kontexte považujem za dôležité spomenúť, že profesor Fitzgerald zohral dôležitú úlohu pri vyjednávaní zabezpečenia kontinuity projektu ESS na Slovensku. Bez jeho neúnavného úsilia a aktivít by bola účasť Slovenska v tomto špičkovom medzinárodnom prieskume spoločnosti značne obmedzená,“ zdôrazňuje riaditeľka CSPV SAV, v. v. i., Denisa Fedáková. 

Záznam zo slávnostného odovzdávania si môžete pozrieť vo videu na konci textu.

Európska sociálna sonda je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum vytvorený v akademickom prostredí, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2001. Prieskum zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania širokej populácie viac ako tridsiatich krajín. Medzi hlavné ciele ESS patrí sledovanie stability a zmien v sociálnej štruktúre, interpretácia sociálnych, politických a morálnych premien Európy. ESS na Slovensku od roku 2004 koordinuje Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Celosvetovo je registrovaných viac ako 220-tisíc používateľov dát. V rokoch 2002 až 2022 sa uskutočnilo 10 kôl zberu dát. Projekt ESS bol spomenutý vo viac ako 3200 strategických dokumentoch, aspoň jedného kola sa zúčastnilo 39 krajín.

Projekt je postavený na excelentnej metodológii, procesy výberu respondentov sa neustále upravujú, aby bola vzorka odpovedajúcich v danej krajine čo najreprezentatívnejšia. Veľmi prísne pravidlá platia aj pre kontaktovanie respondenta, anketár sa musí štyrikrát v rôznych dňoch a časoch pokúsiť kontaktovať respondenta, až po štyroch neúspešných pokusoch je kontakt s respondentom prerušený. Preklad dotazníka prechádza siedmimi stupňami kontroly, aby sa nič neprehliadlo. Projekt spája predovšetkým spoločenských vedcov, najmä sociológov, politológov, psychológov, ale dôležitú úlohu majú aj právnici (GDPR, osobné údaje, anonymizácia), computer scietists, programátori, metodológovia, lingvisti.
 

Na Slovensku aktuálne od 11. septembra 2023 prebieha ďalšia vlna zberu dát.

 

Spracovala a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články