Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci konferencie

V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia Nanomateriály: Aplikácie a vlastnosti

19. 9. 2023 | videné 560-krát

V dňoch 10. – 15. septembra 2023 sa konala v Bratislave 13. medzinárodná konferencia IEEE 2023 Nanomateriály: Aplikácie a vlastnosti (IEEE NAP-2023). Na organizácii podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 400 účastníkov, sa podieľali IEEE Nanotechnology Council, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Slovenská technická univerzita v Bratislave a Sumy State University na Ukrajine, s podporou IEEE Magnetics Society. Konferencia bola zameraná predovšetkým na oblasť materiálov v nanorozmeroch s dôrazom na interdisciplinárny výskum a využitie ich jedinečných fyzikálnych a chemických vlastností pre praktické aplikácie.

Konferenciu slávnostne otvoril predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, následne sa účastníkom prihovorili predseda programového výboru prof. Goran Karapetrov z Drexel University, USA a za Elektrotechnický ústav (ElÚ) SAV, v. v. i., organizátor RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

„Nanotechnológie predstavujú rýchlo rozvíjajúcu vednú disciplínu, ktorá rýchlo mení takmer všetky aspekty nášho každodenného života. Od elektroniky s nízkou spotrebou energie a superpočítačov po pokročilé lieky a personalizovanú medicínu, od nových priemyselných aplikácií a obnoviteľnej energie po pokročilé technológie dopravy a čistého vzduchu. Predpokladá sa, že nanoveda bude základom mnohých transformačných objavov v nadchádzajúcich desaťročiach,“ priblížil zameranie konferencie V. Cambel, riaditeľ ElÚ SAV, v. v. i.  

Cieľom konferencie bolo spojiť širokú medzinárodnú komunitu vedcov, inžinierov a pedagógov v oblasti nanovied, v ktorej pochopenie a kontrola správania sa hmoty v nanoúrovni nakoniec povedie k revolučnému technologickému a priemyselnému pokroku. „Veľmi dôležitým aspektom konferencie bola aj snaha spojiť nanotechnologickú vedeckú komunitu na Slovensku,“ zdôraznil V. Cambel. Konferencie sa zúčastnili vedci z troch slovenských univerzít (UK a STU v Bratislave, UPJŠ v Košiciach) a zo šiestich ústavov SAV – Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. , Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i, Ústavu informatiky SAV, v. v. i., CEMEA a Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i.). „Určite by bolo dobré v tomto nastúpenom trende pokračovať aj v budúcnosti,“ konštatuje V. Cambel.

Medzi účastníkmi konferencie boli poprední súčasní chemici, fyzici a materiáloví vedci (prof. Y. Gogotsi, prof. J. Fabian, prof V. Tsukruk a ďalší), poprední medzinárodní odborníci z priemyslu a podnikatelia. Konferenciu finančne podporili firmy ESET, Bizzcom a Atlant 3D (Dánsko). Podujatie IEEE NAP v Bratislave tak pritiahlo množstvo domácich a medzinárodných doktorandov, študentov a odborníkov na začiatku kariéry. Podobne ako pri minulých konferenciách IEEE NAP aj rukopisy z konferencie budú recenzovať nezávislí recenzenti a hodnotiť organizačný výbor. Najhodnotnejšie príspevky obsahujúce doteraz nepublikované výsledky budú odporučené na publikovanie v IEEE Digital Xplorer Library, indexovanej v databáze Scopus.

 

Spracoval: Vladimír Cambel, ElÚ SAV, v. v. i.

Foto: autor

Súvisiace články