Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Y. Gogotsi je významný svetový vedec, pôvodom z Ukrajiny, ktorý sa primárne venuje materiálovej chémii a elektrochémii.

Materiálový vedec Yury Gogotsi navštívil SAV

14. 9. 2023 | videné 602-krát

V stredu 13. septembra 2023 navštívil Slovenskú akadémiu vied uznávaný materiálový vedec Yury Gogotsi s manželkou Larisou v sprievode vedeckých kolegov Gorna Karapetrova, Vladimira Tsukruka a Maxima Pogorielova. Stretnutie na pôde SAV sa uskutočnilo pri príležitosti 13. Medzinárodnej konferencie IEEE Nanomaterials: Applications & Properties (IEEE NAP), ktorá prebiehala od 10. do 15. septembra 2023 v Bratislave.

Na pôde SAV hostí privítal predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely a podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied doktor Miroslav Morovics. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., Vladimír Cambel, predseda organizačného výboru konferencie IEEE NAP a manažérka spoločnosti ESET pre vzťahy s vedeckou obcou Paulína Böhmerová.

Y. Gogotsi je významný svetový vedec, pôvodom z Ukrajiny, ktorý sa primárne venuje materiálovej chémii a elektrochémii. Aktuálne pôsobí ako vedúci profesor na Drexel University vo Philadelphii so zameraním na vedu o materiáloch, inžinierstvo a nanotechnológie. Zastáva tiež pozíciu riaditeľa ústavu A. J. Drexel Nanomaterials Institute. Za svoje výskumné výsledky získal viaceré významné ocenenia. Je tiež členom medzinárodnej komisie ocenenia ESET Science Award. Priateľské stretnutie bolo príležitosťou na predstavenie SAV  a výmenu skúseností a dobrej praxe z oblasti vedeckej práce, manažmentu a podpory vedy a výskumu.

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články