Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAVinci kaviareň o našom správaní počas klimatickej krízy

Vo vedeckej kaviarni SAVinci sa hovorilo našom správaní ku klimatickej zmene

14. 9. 2023 | videné 404-krát

V nových priestoroch obchodného centra Eurovea II sa uskutočnila ďalšia vedecká kaviareň, ktorá sa venovala klimatickej kríze, a najmä správaniu ľudí k jednému z najhorúcejších problémov súčasného sveta. Hosťami boli RNDr. Pavol Siman, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.,  a Mgr. Jakub Šrol, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied (ÚEP CSPV) SAV, v. v. i. Prednášku moderoval Mgr. Peter Boháč, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Obaja diskutujúci sa sústredili najmä na postoj ľudí ku klimatickej kríze. „Napriek tomu, že na Slovensku je podľa prieskumov len niečo okolo päť percent popieračov zmeny klímy, tá výrazná väčšina sa nespráva tak, že táto kríza tu je,“ vysvetlil J. Šrol. Ako príklady uviedli vedci aj vzorec správania, keď si jednotlivec vyberie len jednu časť „pomoci planéty“ a ostatné opomína. „Väčšinou to, čo je pre neho pohodlnejšie a najmenej náročné,“ podotýka P. Siman. Samozrejme, že to nestačí, podľa geológa, zmeny napredujú „drastickým tempom“.

Téma klimatickej zmeny je tiež v spoločenskom diskurze podľa vedcov málo využitá. Aj politici si všímajú len časť. „Najčastejšie je to so spájaním nariadení z Bruselu, čo samo osebe vyvoláva nevôľu u ľudí,“ pripomína J. Šrol.

Slovenská akadémia vied práve ku chýbajúcej diskusii a mnohým nesprávnym názorom kolujúcim v spoločnosti pristúpila vydaním brožúr o klimatickej kríze. Kým v prvej časti sa venuje najmä vedeckým faktom, II. časť je venovaná klimatickej zmene z pohľadu spoločenských vied. „Okrem faktografie nás k vydaniu brožúr viedlo aj to, že možno nie vždy boli tieto zmeny a ich vplyv na život planéty komunikované zrozumiteľne a pochopiteľne pre bežného človeka. O tom, že sa nám podarilo v brožúrach problém priblížiť, svedčí aj to, že I. diel je rozobraný a chystáme dotlač,“ uviedol Pavol Siman, ktorý je autorom myšlienky vydania publikácií a odborným garantom projektu.

Na pravidelné SAVinci vedecké kaviarne v Eurovei sa môžete tešiť každý druhý utorok v mesiaci. Najbližšie sa uvidíme 10. októbra 2023 o 18.00 h. Tešíme sa na stretnutie!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články