Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Polymer Meeting 15 v Bratislave

Úspešná medzinárodná konferencia Polymer meeting 15 v Bratislave

14. 9. 2023 | videné 442-krát

Ústav polymérov SAV, v. v. i., v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU zorganizoval medzinárodnú konferenciu Polymer meeting 15 (PM15) v Bratislave v dňoch 4. – 7. septembra 2023. Konferencia sa konala v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

PM15 bola súčasťou série konferencií organizovaných v priebehu posledných 20 rokov prevažne v Rakúsku pre región strednej Európy. Počas PM14 v Grazi v roku 2021 Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., prijal ponuku zorganizovať PM15 v Bratislave. Na rozdiel od predchádzajúcich konferencií v tejto sérii PM15 sa stala globálnou konferenciou. Zúčastnilo sa jej 243 registrovaných účastníkov z 25 krajín sveta a zo 75 inštitúcií. PM15 získala podporu Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) a Európskej polymérnej federácie (EPF), tiež podporu niektorých svetových vydavateľstiev a sponzorstvo od 15 sponzorov. Osem firiem prezentovalo svoje produkty v stánkoch a dve firmy pripravili workshopy.

Konferenciu otvoril jej predseda Igor Lacík. V príhovoroch riaditeľ Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Jaroslav Mosnáček predstavil ústav, prorektorka STU pre propagáciu a zahraničné vzťahy Ľubica Vítková predstavila činnosť STU a Christine Luscombe (Okinawa Institute of Science and Technology), prezidentka Polymérnej divízie IUPAC, predstavila činnosť IUPAC. Súčasťou otvorenia PM15 bola verejná prednáška Richarda Langa z Johannes Kepler University Linz ku kľúčovej úlohe plastov a plastikárskeho priemyslu v technologickej transformácii spoločnosti vedúcej k udržateľnosti.

Vedecký program PM15 pozostával z 15 plenárnych prednášok od súčasných svetových osobností, 50 pozvaných prednášok takisto od súčasných svetových osobností, ako aj od nastupujúcej generácie významných mladých vedcov, 65 prednášok, kde priestor dostali hlavne PhD študenti, a 83 posterových prezentácií. PM15 tak poskytla významný priestor pre diskusiu a výmenu vedeckých poznatkov v súčasných témach polymérnej vedy zahrňujúce syntézu, charakterizáciu, biomateriály, recykláciu, monoméry a polyméry z obnoviteľných zdrojov, polyméry pre získavanie a uskladnenie energie, biodegradáciu a iné.

Na záver konferencie ocenili tri orálne a šesť posterových prezentácií PhD študentov, ktoré sponzorovali BASF Slovakia, s. r. o, Royal Society of Chemistry, Wiley a Karel Dušek Fund.

Konferencia PM16 sa bude konať v roku 2025 v Prahe, organizátorom bude Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 

Spracoval: Igor Lacík, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Foto: Silvia Podhradská, Nina Podhradská

Súvisiace články