Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na podujatie

Bratislavu navštívi významný odborník na temnú stránku človeka

11. 9. 2023 | videné 679-krát

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám, radikalizujú sa a aké sú dôsledky extrémistických ideológií? Aj týmto otázkam sa výskumne venuje svetovo uznávaný holandský psychológ Jan-Wilem van Prooijen, ktorý koncom septembra 2023 navštívi Bratislavu. Pri tejto príležitosti sa v stredu 27. 9. 2023 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutoční jeho prednáška spojená s vedeckým sympóziom o konšpiračných teóriách, radikalizme a populizme. Na podujatí vystúpia aj experti a expertky zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Vstup je voľný, podmienkou je registrácia.

Prof.  dr.  Jan-Willem van Prooijen pôsobí na Vrije Universiteit v Amsterdame, na Maastrichtskej Univerzite a v Holandskom inštitúte pre štúdium kriminality a presadzovania práva. Špecializuje sa na oblasť radikalizácie, extrémizmu a konšpiračného myslenia. Zaujíma sa o temnú stránku ľudských bytostí, najmä v kontexte politiky, práva a spoločnosti. Jeho výskum má tri hlavné tematické piliere: konšpiračné teórie, neetické správanie a radikálne ideológie.

Hlavnou témou jeho prednášky v Bratislave bude práve viera v konšpiračné teórie a extrémizmus, pričom priblíži ich negatívne dôsledky. Konšpiračné teórie po svojom vzniku podporujú extrémizmus a polarizáciu tým, že znižujú ochotu ľudí dodržiavať pravidlá a nariadenia, zhoršujú kvalitu ich sociálnych vzťahov, zvyšujú konflikty medzi skupinami a polarizujú politické presvedčenia ľudí. Všetky tieto procesy môžu následne spôsobiť zdanlivú legitimitu prípadného násilia voči iným skupinám.

V rámci sympózia sa predstavia odborníci a odborníčky zo Slovenskej akadémie vied:

Xenia Daniela Poslon a Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Dominik Želinský zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Zuzana Panczová a Vladimír Bahna z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie, CSPV SAV, v. v. i.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať TU.  Prednáška sa bude vysielať naživo a po jej skončení bude dostupná online.

Vedecké sympózium organizuje Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., v spolupráci s CVTI SR. Viac informácií o podujatí nájdete aj na facebooku.

Profil prof. Jana-Wilema van Prooijena

Srdečne vás pozývame!

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Súvisiace články