Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Hlavnú správu IIASA zverejnia 13. septembra v rámci 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN

8. 9. 2023 | videné 300-krát

Hlavnú správu IIASA “Systems Analysis for Sustainable Wellbeing. 50 Years of IIASA Research, 40 Years After the Brundtland Commission, Contributing to the Post-2030 Global Agenda”/Systémová analýza pre udržateľný blahobyt. 50 rokov výskumu IIASA, 40 rokov po Brundtlandovej komisii, príspevok ku globálnej agende po roku 2030  oficiálne predstavia 13. septembra 2013 o 15.00 – 16.00 hod. (SELČ) počas virtuálneho podujatia v rámci 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Podujatie, ktoré podporila Stála misia Rakúska pri OSN, vysvetlí základné aspekty tejto prelomovej publikácie, ku ktorej predslov napísal Alexander Van der Bellen, spolkový prezident Rakúskej republiky.

Registrácia na podujatie

Hlavná správa IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) Systémová analýza pre udržateľný blahobyt. 50 rokov výskumu IIASA, 40 rokov po zasadnutí Brundtlandovej komisie, príspevok ku globálnej agende po roku 2030 zachytáva polstoročnú históriu inštitútu, ktorý sa považuje za svetového lídra v poskytovaní systémového analytického poradenstva v zložitých otázkach ovplyvňujúcich budúcnosť ľudstva.

V rámci strednodobého hodnotenia Agendy 2030 sa správa zameriava na budúce výzvy a riešenia, ktoré majú pomôcť zabezpečiť udržateľný blahobyt pre všetkých. Publikácia ako taká úzko súvisí s celkovou témou 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN s názvom Obnovenie dôvery a opätovné naštartovanie globálnej solidarity: Uskutočňovanie opatrení v rámci Agendy 2030 a jej cieľov trvalo udržateľného rozvoja smerom k mieru, prosperite, pokroku a udržateľnosti pre všetkých.

Spolkový prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen, vyštudovaný vedec a univerzitný profesor, ktorý je veľkým podporovateľom IIASA a jej výskumných aktivít, k správe prispel úvodným príhovorom.

Na podujatí sa zúčastnia tvorcovia politík, vedci, diplomati a zástupcovia verejného a súkromného sektora. Ako rečníci sa na ňom zúčastnia viacerí poprední výskumní pracovníci IIASA a vysokopostavení spolupracovníci vrátane Csabu Kőrösiho, predsedu 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, Nyovani Janet Madisovej, riaditeľky výskumu pre politiky trvalo udržateľného rozvoja a vedúcej kancelárie v Malawi Afrického inštitútu pre rozvojovú politiku (AFIDEP) a Adila Najama, prezidenta WWF International, ktorí zdôraznia kľúčové aspekty správy a význam napredovania v plnení Agendy 2030.

Podrobné informácie a program

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: IIASA

Súvisiace články