Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

IFS

Vedecko-výskumné stáže vo Francúzsku

8. 9. 2023 | videné 499-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce SAV odporúča do pozornosti štipendiá, ktoré ponúka veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na vedecko-výskumné pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania jeden až tri mesiace v roku 2024.

Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku s cieľom nadviazať spoluprácu medzi francúzskym a slovenským pracoviskom v prioritných vedeckých oblastiach. Žiadosť sa podáva individuálne jednotlivými uchádzačmi, podpora francúzskeho aj slovenského vedeckého kolektívu však bude jedným z hlavných hodnotiacich kritérií.

Výhody:

  • štipendium francúzskej vlády vo výške 1704 eur do 2055 eur mesačne v závislosti od statusu uchádzača, na jeden až tri mesiace;
  • zabezpečenie ubytovania prostredníctvom agentúry Campus France;
  • doktorandom a výskumným pracovníkom slovenských vysokých škôl hradí cestovné náklady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Harmonogram

  • Otvorenie výzvy na podávanie žiadostí : 4. september 2023
  • Uzávierka žiadostí: 4. november 2023
  • Pohovory s uchádzačmi sa uskutočnia v týždni od 20. do 22. novembra 2023.
  • Zverejnenie výsledkov: 27. novembra 2023
  • Nástup na pobyt: v období medzi 1. januárom a 31. decembrom 2024.

Kontakt pre zasielanie žiadostí a doplňujúce informácie:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr
Tel: + 421 918 563 113

Podrobné informácie

 

Spracoval: OMS SAV

Súvisiace články