Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ENV 2023

Tento rok nás čaká už 17. ročník Európskej noci výskumníkov

7. 9. 2023 | videné 572-krát

Európska noc výskumníkov sa koná tradične posledný septembrový piatok – tento rok to je 29. septembra. V tento deň sa podujatie koná súbežne až v 25 krajinách, pričom každoročne sa ho zúčastňuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov a viac ako 25-tisíc výskumníkov a výskumníčok, vrátane vedcov a vedkýň Slovenskej akadémie vied.

Festival sa každoročne koná v piatich slovenských mestách, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade. Cieľom podujatia je priblížiť širokej verejnosti prácu vedcov, dosiahnuté výstupy a možnosti ich reálneho uplatnenia v každodennom živote. Zároveň ide o snahu lepšie pochopiť vplyv a význam práce výskumníkov a inovátorov na životy mnohých ľudí. Osobitým cieľom je podpora mladých ľudí pri rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru.

Európska noc výskumníkov 2023 sa primárne zameria na dve témy:​

Voda – šetrenie, ochrana, čistenie, predchádzanie míňaniu zdrojov a pod. ​​

Umelá inteligencia a jej úloha pri napredovaní ľudstva a riešení problémov, ​ktorým musí svet čoraz viac čeliť, so zreteľom aj na možné riziká.

Z pripravovaného programu

V Bratislave organizátori chystajú náhľad do jedinečných laboratórií, kde budú mať návštevníci možnosť na vlastnej koži zažiť pokroky umelej inteligencie a prakticky sa oboznámiť s témou ochrany vodných zdrojov. Skúsia ovládať viacero robotov za pomoci umelej inteligencie a budú mať možnosť preskúmať, ako sa vďaka umelej inteligencii možno lepšie starať o záhradu. S virtuálnou realitou sa záujemcovia prenesú do vzrušujúcich výšin a skutočného pralesa. Technikou DEEPFAKE bude možné si na chvíľu vyskúšať rolu slávneho herca či herečky. Súčasťou programu bude aj poučenie, ako možno umelej inteligencii ľahko podľahnúť a byť oklamaný. Fanúšikovia histórie si budú môcť vyskúšať písanie v štúrovčine, vytvoriť si vlastnú počítačovú hudbu alebo sa pomocou umeleckej inštalácie "ponoriť" do komunikácie s ChatGPT.

V programe sa návštevníci tiež dozvedia, aké hrozby prinášajú klimatické zmeny, ako naša pôda zvláda zadržiavať dážď a kedy nám už začne "zatekať do topánok". Zažijú aj simulovaný dážď a dozvedia sa, ako dosiahnuť, aby napríklad záhradka nebola raz extrémne suchá a inokedy zaplavená. Prezentácie umožnia nahliadnuť pod hladinu rieky a preskúmať podvodné živočíchy či pozorovať mikroplasty a iné znečistenia. V skúmavke bude možné urobiť si rozbor vody, ktorú pijeme. Vedci tiež ukážu, ako možno vodu vyčistiť a chrániť pred budúcim znečistením.

V Banskej Bystrici žiaci z Gymnázia Milana Rúfusa návštevníkom predvedú ukážky robotov, ktorých zhotovili z rôznych konštrukčných prvkov (LEGO, technické stavebnice...). Prinesú hotové modely, ktoré sú schopné interagovať s okolím, rozhodovať sa i riešiť úlohy. Vďaka umelej inteligencii ukážu aj robotov, ktorí sú schopní pomocou senzorov získavať údaje o okolitom svete. Návštevníci si tiež budú môcť vyskúšať za pomoci študentov z Univerzity Mateja Bela chemické experimenty zamerané na vybrané vlastnosti vody a vodných roztokov (pH, hustota, povrchové napätie, rozklad vody a pod.). Účastníci podujatia si budú môcť jednotlivé pokusy vyskúšať sami, resp. s pomocou koordinátora.

V Košiciach návštevníci budú môcť preskúmať fascinujúci svet molekúl, uvidieť ukážky programovania robotického ramena, navštíviť prenosné planetárium ASTRO SHOW. Rovnako absolvovať interaktívne psychologické kvízy alebo spoznať dôležitosť a možnosti úpravy vody. Mikroroboti v akcii umožnia záujemcom uchopiť a preniesť bunku na želané miesto. Hojné zastúpenie budú mať exponáty živých zvierat – plazov, jašterov a rýb členov AQUA TERRA KLUBU košickej veteriny. Vedci zo Žilinskej univerzity predstavia súčasný rozmach dronov a ich využitie v praxi. Výskumníci z Univerzity P. J. Šafárika predstavia vnútro atómu a častice, ako sú kvarky, elektróny, tajomné neutrína... Vo vedeckom stánku Magnetická kvapalina sa návštevníci zoznámia s princípmi magnetických javov pomocou hier, experimentov či exponátov.

Súčasťou podujatia budú aj zaujímavé technologické exponáty:

V Žiline napríklad to bude Stánok Voda a chémia: Pripravené budú jednoduché experimenty na preskúmanie základných chemických vlastností vody. Návštevníci zistia, ako sa z vody odstraňujú nečistoty a aké fascinujúce chemické reakcie sa dajú uskutočniť vo vode.

Stánok Deep-fakes na vlastnej koži: Záujemcovia sa zoznámia s fenoménom deep-fakes a ich vplyve na digitálnu identitu. S kamerou a špeciálnym softvérom prepoja tváre návštevníkov s datasetmi celebrít. Budú si môcť predstaviť, ako vedľa seba stoja dvaja ľudia – návštevník stánku a napríklad Tom Cruise, ktorí budú hovoriť presne to isté.

Stánok Roboti, ktorí vidia: Tento stánok umožní zistiť prostredníctvom praktických ukážok, ako roboti vnímajú svet okolo seba. Návštevníci uvidia robota, ktorý skladá USB kľúč pomocou kamery, vyberá súčiastky správnym poradím z podložky. Okrem toho sa predstaví aj "pohyblivé oko" – študentský projekt inšpekčného systému, ktorý využíva umelú inteligenciu na rozpoznávanie rôznych objektov, napríklad pri kontrole výrobkov alebo hľadaní chýb.

V popradskom MAX-e si deti so svojimi rovesníkmi v stánku Amavet klubu 979 (Základná škola s materskou školou Nižná Brána, Kežmarok) vyskúšajú rôzne experimenty s vodou a budú skúmať deje s ňou súvisiace, ktoré si budú môcť zopakovať s rodičmi doma. Lesní výskumníci (TANAP) vysvetlia vplyv človeka a meniacej sa klímy na lesné ekosystémy, podkôrny hmyz alebo na meniaci sa výskyt svišťov a kamzíkov v Tatrách. Výsledky nedávno realizovaného výskumu vplyvu predného brzdového svetla v doprave (Žilinská univerzita) zas zaujmú šoférov. Pripravené sú stánky pre fanúšikov robotiky, elektroniky, automatizácie a čoraz viac viditeľnej elektromobility a umelej inteligencie. Biológovia (UPJŠ) vovedú návštevníkov do hlbín mozgu. Bunku, základnú kvapku v mori života predstavia pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Lákadlom bude monitoring fyziologických procesov (napr. mozgová aktivita, tep srdca a pod.) a ich merateľná odozva v HMI-LAB (Žilinská univerzita).

 

Zdroj: ENV 2023

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články