Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Mladí vedci a vedkyne sa môžu uchádzať o štipendium z Fondu Štefana Schwarza

7. 9. 2023 | videné 424-krát

Od 1. septembra 2023 je otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendium z Fondu Štefana Schwarza. V postdoktorandskom programe Slovenskej akadémie vied (SAV) sa o štipendium môžu uchádzať  absolventi a absolventky denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia. Podmienkou je, že v roku podávania prihlášky ubehlo od obhajoby ich dizertačnej práce maximálne 60 mesiacov. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas strávený na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Úspešní uchádzači môžu po obhájení projektov, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV, získať príspevok k mzde na dva až tri roky. Výzva je otvorená do 30. sptembra 2023 do 17.00 hod.

Štipendium nie je určené na akési predĺžené dokončovanie doktorandského projektu, má skôr iniciovať štart na ceste k osamostatneniu sa od školiteľa alebo školiteľky,“ vysvetľuje Ľubica Lacinová, členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium.

Štipendiá budú udelené na základe výsledkov konkurzu. „Odborná porota nebude posudzovať len predložený projekt, ale i jeho prezentáciu a obhajobu jeho dôležitosti. Prihliadať bude aj na  zahraničnú skúsenosť žiadateľov. Bez vyskúšania viacerých chodníčkov sa ťažko hľadá ten vlastný, optimálny,“ dodáva Ľ. Lacinová.

Štatút programu a celé znenie výzvy

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články