Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. – členka Predsedníctva SAV, Brigitte Streller, General Manager L’Oréal na Slovensku, doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. – laureátka v kategórii vedy o živej prírode, Ing. Ľubomír Bilský, Executive Director SOVVA, Mgr. Olga Vyviurska, PhD., laureátka v kategórii fyzikálne a formálne vedy, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predesda SAV. dr. Akansha Mehta, laureátka v kategórii inžinierske vedy a technológie, JUDr. Ľubica Erdelská, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO

Program L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil výskumníčky, ktoré robia svet lepším

7. 9. 2023 | videné 764-krát

V dnešných časoch klimatickej krízy, neistých ekonomických prognóz či nárastu civilizačných chorôb je vedecký pokrok dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Tri mladé vedkyne pôsobiace na Slovensku, ktorých projekty prispievajú k svetlejšej budúcnosti a pozitívnejšiemu stavu sveta, ocenil 7. ročník talentového programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Výskumníčky si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Spoločnosť L'Oréal na tomto programe spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV: „Veda a neustále sa vyvíjajúce vedecké poznatky sú kľúčové na to, aby sme ako spoločnosť dokázali zamedziť budúcim ekologickým, demografickým, ekonomickým či ďalším problémom. Sme hrdí na to, že relevantný výskum realizujú aj vedkyne na Slovensku. Nielenže tým prispievajú k pozitívnejším zajtrajškom, ale sú aj výborným vzorom
pre mladé dievčatá zaujímajúce sa o rôzne vedecké disciplíny.”

Podľa údajov SOVVA sa v roku 2021na riešení výskumných projektov podieľalo na Slovensku 48 % žien, pričom najviac ich bolo v rámci lekárskych vied (63 %). Tie sú súčasťou širokej škály vied o živej prírode, kam patria aj biológia, chémia či vybrané odbory pôdohospodárskych vied. Podiel žien v riešiteľských kolektívoch projektov o živej prírode, ktoré tvoria takmer štvrtinu všetkých slovenských vedeckých aktivít, predstavuje 60,5 %. V najmenšej miere sú ženy zastúpené vo výskumných projektoch v technických vedách – iba 33 %. Vedecký výskum je dlhé roky doménou mužov, čo je spôsobené viacerými spoločenskými a historickými faktormi. Ženy sa vo výskumných kruhoch presadzujú ťažšie, stretávajú sa s rodovými predsudkami a často pre ne nie je možné efektívne skĺbiť kariéru s rodinným životom.

Spoločnosti L'Oréal záleží na postavení žien

Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu je cieľom programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 7. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré svoj výskum realizujú na slovenských vedeckých pracoviskách. Ocenené vedkyne si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný, ale aj na osobný rozvoj. Celkovo sa do programu tento rok zapojilo takmer 40 vedkýň.

„Hoci sa ich zastúpenie postupne zvyšuje, v porovnaní s  mužskými kolegami je počet žien pôsobiacich vo vedeckých sférach stále nízky. Preto sme veľmi radi, že sa do nášho programu, ktorý ženy povzbudzuje zostať vo vedeckom prostredí a budovať vedeckú kariéru, každoročne prihlasujú mnohé talentované výskumníčky,” povedal Petr Štěpánek, PhD., vedecký riaditeľ L'Oréal na Slovensku.

Vedou k priaznivej budúcnosti

Siedmy ročník programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Dr. Akansha Mehta, ktorá pôsobí na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom ekologickom projekte premieňa odpadové farmaceutické sklo na vysokoporézne fotokatalytické keramické membrány, ktoré sú určené na čistenie odpadových vôd za pomoci slnečného žiarenia.

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Olga Vyviurska, PhD., z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci využíva viacfaktorové matematické modely na to, aby sa pri analýze komplikovaných chemických vzoriek znížil počet jednotlivých meraní a celý proces spracovania vzoriek sa tak zjednodušil.

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku doc. RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD., pôsobiacu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa neinvazívnou diagnostikou zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl. Určuje kvalitné embryá vhodné na transfer do maternice, embryá s najvyšším implantačným potenciálom, ako aj receptivitu endometria, čiže vnímavosť maternice ženy.

Víťazky 7. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Vedy o živej prírode:

  1.           doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., UPJŠ Košice
  2.           RNDr. Bronislava Víchová, PhD., Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
  3.           Petra Majerová, MSc., PhD., Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

 

Fyzikálne a formálne vedy:

  1.             Mgr. Olga Vyviurska, PhD., Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
  2.             RNDr. Lenka Lorencová, PhD., Chemický ústav SAV, v. v. i.
  3.             RNDr. Katarína Karľová, PhD., UPJŠ Košice 

 

Inžinierske vedy a technológie:

  1.            Akansha Mehta, PhD., Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín
  2.            Prangya Parimita Sahoo, PhD., CEMEA SAV, v. v. i.
  3.            Zulema Vargas Osorio, MSc., PhD., Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín

 

Zdroj: Tlačová správa L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede Slovensko

Súvisiace články