Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z otvorenia workshopu

Medzinárodný workshop v Tatrách o fyzike malých telies v Slnečnej sústave

7. 9. 2023 | videné 417-krát

V utorok 5. septembra 2023 sa v Starej Lesnej začal medzinárodný workshop s názvom „Active small bodies in the Solar System over a wide range of heliocentric distances“, na ktorom si viac než 50 vedcov z celého sveta vymieňa skúsenosti, poznatky a výsledky svojho výskumu v oblasti aktivity tzv. malých telies v Slnečnej sústave vo veľkých vzdialenostiach od Slnka. Malými telesami Slnečnej sústavy vo všeobecnosti označujeme asteroidy (planétky), kométy a  meteoroidy. Workshop bude trvať do piatka 8. septembra 2023.

Podujatie organizuje Astronomický ústav SAV, v. v. i., pri príležitosti 80. výročia jeho založenia a tiež pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied v spolupráci s medzinárodným konzorciom Europlanet a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Hlavným cieľom workshopu je poskytnúť priestor na interdisciplinárnu výmenu poznatkov o fyzike malých telies v Slnečnej sústave, ktoré vykazujú kometárnu aktivitu. Dôležitou súčasťou výskumu týchto telies sú nové vesmírne misie – Comet Interceptor, DESTINY+, Lucy a DART – spolu so súvisiacimi pozemnými pozorovacími kampaňami.

„Štúdium malých telies s aktivitou podobnou kométam pomôže odhadnúť prvotnú distribúciu prchavých látok v protoplanetárnom disku, a tým lepšie pochopiť mechanizmy vzniku našej Slnečnej sústavy,“ objasňuje Dr. Olexandra Ivanova, predsedníčka SOC-u (programového výboru workshopu) a samostatná vedecká pracovníčka Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

           

Text: Marián Jakubík, Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Foto: Martin Benko a Marek Husárik, AsÚ SAV, v. v. i.

Súvisiace články