Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Róbert Gáfrik prednášal na pôde prvého centra svetovej literatúry v Indii

Prednáška slovenského vedca v prvom centre venovanom svetovej literatúre v Indii

3. 9. 2023 | zhliadnuté 328-krát

Doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., navštívil počas augusta Centre for the Study of World Literature na International Institute of Information Technology Bhubaneswar v indickom zväzovom štáte Urísa. Ide o prvé centrum venované svetovej literatúre v Indii.

Založila ho Dr. Lipika Das v roku 2022. Docent Róbert Gáfrik je členom jeho poradného výboru. V tomto centre 23. augusta 2023 v spolupráci IIIT Bhubaneswar s Centre for Asian Studies predniesol prednášku s názvom „The Concept and Objectives of World Literature“. Prednášku uviedol profesor Jatindra Kumar Nayak.

O tomto literárnovednom stretnutí informovali aj miestne noviny The Political and Business Daily.

 

Text: Jana Cviková, ÚSvL SAV, v. v. i.

Foto: archív ústavu

 

Súvisiace články