Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Odovzdávanie Pamätnej plakety SAV

Pamätná plaketa SAV pre prof. Sylviane Coyaultovú

29. 8. 2023 | videné 447-krát

Predsedníctvo SAV udelilo Pamätnú plaketu SAV prof. Sylviane Coyaultovej z Univerzity Clermont Auvergne vo Francúzsku ako ocenenie vedeckých, vedecko-organizačných a pedagogických aktivít, ktoré realizovala spolu s Filozofickým ústavom (FiÚ) SAV, v. v. i., a so slovenskými univerzitami. Pamätnú plaketu si prof. S. Coyault prevzala v nedeľu 27. augusta 2023 z rúk člena Predsedníctva SAV Mgr. Róberta Karula, PhD., na záver Letnej francúzskej univerzity Asociácie Jana Husa na Krahuliach za prítomnosti účastníkov 31. ročníka podujatia.

S. Coyault, literárna vedkyňa, odborníčka na francúzsku literatúru 20. a 21. storočia, súčasný francúzsky román a súčasnú naratívnu literatúru sa zaslúžila o rozvoj romanistiky a literárnej vedy na Slovensku.

Spolupráca s FiÚ SAV sa uskutočnila na platforme Letnej univerzity francúzskej filozofie Asociácie Jana Husa (neskôr Letnej francúzskej univerzity), na ktorej sa S. Coyault pravidelne zúčastňovala ako zástupkyňa Asociácie Jana Husa v Paríži.

Od roku 2000 pravidelne prednášala francúzsku literatúru na Prešovskej univerzite. V rokoch 2007 až 2012 pôsobila na Prešovskej univerzite v Prešove ako garantka študijného programu francúzsky jazyk a kultúra. S. Coyault participovala na aktivitách doktorandských škôl romanistických pracovísk krajín V4.  

S. Coyault podporuje spoluprácu medzi slovenskými romanistickými pracoviskami, francúzskymi univerzitami a výskumnými pracoviskami, najmä Maison des Sciences de l’Homme v Clermont-Ferrand. Viacero slovenských kolegov, vrátane doktorandov a postdoktorandov, zapojila do aktivít Centra pre výskum modernej a súčasnej literatúry (CRLMC) a tímu Literatúra 20/21 Centra pre výskum literatúry a sociopoetiky (CELIS). V roku 2011 so slovenským partnerom získala podporu pre projekt Rodina a román na roky 2011 až 2013 vo výzve APVV podporujúcej bilaterálnu vedeckú spoluprácu medzi Slovenskom a Francúzskom (tzv. schéma Štefánik). Na Prešovskej univerzite iniciovala doktorandské štúdium en co-tutelle.

S. Coyault sa už dlhšie a pravidelne zapája do činnosti Asociácie Jana Husa, a to najmä účasťou na Letných univerzitách francúzskej filozofie, ktoré sa rotačným spôsobom organizovali vo Francúzsku, v Čechách a na Slovensku, jej prvá účasť sa datuje do roku 2005. Viackrát animovala textové dielne počas letných univerzít. S. Coyault viaceré letné univerzity na Slovensku spoluorganizovala, Obraz, imaginárno a obrazotvornosť,  Indivíduum a rodina, Dieťa, alebo zastupovala parížsku Asociáciu Jana Husa, v Banskej Štiavnici Nový a starý človek, v Broumove Pamäť – zabudnutie – spomínanie a na terajšej LU na Krahuliach s témou le flou (nejasné, nezreteľné, hmlisté).

Poslednú vo Francúzsku usporiadanú Letnú univerzitu (LU) Asociácie Jana Husa zorganizovala práve S. Coyault (Crime et criminels, savants et meurtriers: intrigues de la vérité et de la justice, 2008). Biologická stanica v Besse en Chandesse, sídliaca v starom mlyne, kde sa LU z väčšej časti konala, sa stala súčasťou osobného imaginárna viacerých vtedajších účastníkov.

 

 

Spracoval : Róbert Karul, FiÚ SAV, v. v. i.

Foto: archív LU

Súvisiace články