Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Celý tím projektu NOVA na Smolenickom zámku

Stretnutie v Smoleniciach sumarizovalo prvý rok projektu NOVA o nových bioaktívnych povlakoch

30. 8. 2023 | videné 720-krát

V uplynulých dňoch 24. a 25. augusta 2023 sa na Smolenickom zámku konalo Druhé zasadnutie Horizon projektu Next Generation BiOactiVe NAnocoatings – NOVA (Bioaktívne povlaky novej generácie). Jeho súčasťou je aj tím Dr. Zdenka Špitalského z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., (ÚPo SAV).

K prenosu patogénnych mikroorganizmov dochádza pomerne rýchlo s katastrofálnymi a dlhodobými následkami. V súčasnosti je jedným z celosvetových problémov rastúca rezistencia na antibiotiká a neustále znižovanie ich účinnosti. Jedným z možných riešení pri kontrole šírenia patogénov je väčší dôraz na povrchovú hygienu takmer vo všetkých aspektoch každodenného života. „Cieľom projektu ´Next Generation BiOactiVe NAnocoatings´ (NOVA)  je práve pomôcť, aby sa toto riešenie stalo realitou, a teda zaviesť vysokoúčinné, ekologické a stabilné nátery v štyroch hlavných prípadoch použitia – textil, dotyková elektronika, verejné priestory a nemocničné zariadenia," približuje projekt Zdenko Špitálsky.

Projekt je súčasťou európskeho rámca Horizont Europe a zahŕňa štrnásť partnerov z deviatich krajín (Dechema Nemecko, Siemens Healthcare GmbH Nemecko, AKZO NOBEL Nemecko, FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV – Fraunhofer Nemecko, Univerzita v Ľublani Slovinsko, EVONIK, Nemecko, SPARTHA MEDICAL, Francúzsko, PRESTE, Francúzsko, Dolmen Design and Innovation, Veľká Británia, Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale Francúzsko, EIDGENOSSISCHE MATERIALPRUFUNGS – UND FORSCHUNGSANSTALT – EMPA, Švajčiarsko, The Manchester Metropolitan University, Veľká Británia a INDUSTRIAL MICROBIOLOGICAL SERVICES LIMITED – IMSL, Veľká Británia), z ktorých vedci a priemysel spolupracujú na uvedení na trh vysoko účinných, ekologických a stabilných antimikrobiálnych (antibakteriálnych, antivírusových, antifungálnych) náterov s cieľom znížiť riziko budúcich mikrobiálnych infekcií.

„Projekt funguje od septembra 2022 a práve stretnutie v Smoleniciach sumarizovalo prvý rok práce a nasmeroval projekt na ďalšie tri roky,“ objasňuje výsledky stretnutia Z. Špitálsky. Ústav polymérov SAV, v. v. i., je v projekte zahrnutý svojím patentovaným vývojom antimikrobiálnych polymérnych kompozitov na báze hydrofóbnych kvantových bodiek. „Počas prvého roku sme na ústave otestovali polymérne matrice na miešateľnosť dodávané nemeckými partnermi s kvantovými bodkami a ich antibakteriálny účinok,“ popisuje vedec. „Na základe týchto výsledkov, ktoré sme prezentovali počas krátkeho workshopu v Smoleniciach pred komerčnými partnermi projektu, bol Ústav polymérov SAV, v. v. i., vybraný pre konkrétnu aplikáciu v spolupráci s nemeckými firmami v oblasti verejnej dopravy,“ zosumarizoval úspešné stretnutie Z. Špitálsky.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Zdenko Špitálsky

Súvisiace články