Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci SPACE::LAB summer school 2023

Ako využiť GPT pre výskum vesmíru. Skončila sa letná škola SPACE::LAB

25. 8. 2023 | videné 947-krát

Počas uplynulého týždňa sa uskutočnil už piaty ročník letnej školy “SPACE::LAB summer school”. Počas troch dní na Ústave experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV, v. v. i., v Košiciach sa 20 úšastníkov učilo používať veľký jazykový model (GPT – Generative Pre-trained Transformer) cez API rozhranie (aplikačné programovacie rozhranie).

„Generatívne modely sú jedným z najväčších technologických pokrokov, ktoré môžeme sledovať za posledné roky. Určite sa im nevyhneme v bežnom ani vo vedeckom živote, preto je dôležité naučiť sa ich vhodne využívať. Ide totiž o mimoriadne efektívny nástroj,” zhodnotil Šimon Mackovjak z Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i.

Prvé dva dni sa účastníci venovali mixu prednášok a praktických cvičení s dôrazom na praktické aplikácie GPT API. Naučili sa, na akom princípe fungujú veľké jazykové modely a ako pomocou nich extrahovať presné informácie z množstva vedeckých článkov. Osvojili si tiež, ako využiť jazykové modely v kombinácii s automatickým spracovaním obrazu. Ako príklad použili najnovšie snímky, z JWST (James Webb Space Telescope), ktorému sa venovala tiež samostatná prednáška. Počas tretieho dňa letnej školy pracovali študenti v tímoch na konkrétnych projektoch, kde si mohli precvičiť nadobudnuté vedomosti.

„Veľmi ma teší, že je o SPACE::LAB summer school taký vysoký záujem. Aj tento rok prišli účastníci nielen z Košíc a okolia, ale aj Slováci, ktorí študujú v Česku, Holandsku či Dánsku. Rovnako ma teší, že sú to nielen technicky, ale aj hodnotovo zdatní mladí ľudia. Veľmi zaujímavá bola totiž diskusia o etických otázkach používania GPT a celkovo umelej inteligencie vo výskume,” doplnil kozmický fyzik, ktorý organizuje aktivity pod značkou SPACE::LAB.

Letnú školu účastníci ukončili exkurziou na Astronomické observatórium Roztoky, kde okrem nočného pozorovania prezentovali aj svoje projekty o vesmírnych témach, s ktorými im vo veľkej miere pomáhala práve umelá inteligencia.

Aj tento rok sa tak podarilo spojiť využitie najnovších technologických trendov pre výskum vesmíru, ktorému sa ÚEF SAV venuje už desaťročia, dodal na záver Šimon Mackovjak z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Šimon Mackovjak, ÚEF SAV, v. v. i.

Súvisiace články