Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konferencia sa koná v Moyzesovej sieni FiF UK Bratislava

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., hostí 18. slavistickú lingvistickú konferenciu

24. 8. 2023 | videné 471-krát

V priestoroch Moyzesovej siene Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes 24. augusta 2023 začala 18. slavistická lingvistická konferencia – „18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society“. Jej hlavným organizátorom je Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., a spoluorganizátorom Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na podujatí sa zúčastňuje takmer 150 domácich i zahraničných lingvistov z 25 krajín.

 „Lingvistické otázky zamerané na slovanské jazyky sa skúmajú nielen vo vedeckých inštitúciách v slovanských krajinách. Vývin, gramatika, slovná zásoba, postavenie a fungovanie rôznych slovanských jazykov a nárečí priťahuje pozornosť mnohých lingvistov aj v neslovanskom svete,“ hovorí doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra (JÚĽŠ) SAV, v. v. i., ktorá podujatie aj otvorila. V úvodnej reči nezabudla pripomenúť, že táto významná medzinárodná konferencia sa koná v roku osláv 70. výročia vzniku SAV a 80. výročia vzniku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

So slávnostným príhovorom vystúpil aj podpredseda SAV Mgr. Martin Venhart, PhD., ktorý osobitne privítal vedcov slavistov z Ukrajiny, a tieto slová umocnil aj potlesk ostatných účastníkov. „Prajem vám veľa podnetných príspevkov a plodnú a tvorivú diskusiu,“ poprial okrem iného zúčastneným.  

Konferencia trvá do soboty 26. augusta 2023 a odznejú na nej štyri plenárne prednášky významných pozvaných hostí – predstaví sa Laura Alexis Janda z University v Tromsø  (UiT The Arctic University of Norway), ktorá sa vo svojej práci zameriava predovšetkým na morfológiu a stavebnú gramatiku slovanských jazykov a tvorbu výskumných zdrojov jazykovej pedagogiky, profesorka Martina Ivanová z Prešovskej univerzity, ktorá skúma hlavne slovenskú gramatiku, morfematiku, korpus a kognitívnu lingvistiku a výučbu slovenčiny ako druhého jazyka. S hlavnou prednáškou vystúpi aj Stefan Michael Newerkla, profesor západoslovanskej lingvistiky na Katedre slavistiky Viedenskej univerzity a profesor Mark Richard Lauersdorf z Univerzity v Kentucky, kde vyučuje lingvistickú teóriu a metódu, predovšetkým v oblasti historickej lingvistiky, sociolingvistiky, korpusulingvistika a jazykový kontakt. Okrem toho odznie viac ako 80 riadnych príspevkov v troch, prípadne štyroch paralelných sekciách.

Podrobnejšie informácie

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články