Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Samotná kresba. Nela Korčušková – FRAGILE LIKE BUBBLES – 14 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená

Triumf detskej mapy sveta zo Slovenska na medzinárodnej kartografickej konferencii v Kapskom Meste

23. 8. 2023 | videné 2105-krát

Práca 14-ročnej Nely Korčuškovej s názvom „Fragile Like Bubbles“ zvíťazila v rámci súťaže „Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2023“, ktorú vyhodnocovali počas 31. medzinárodnej kartografickej konferencie organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA) v Kapskom Meste v Južnej Afrike. Tento významný úspech dosiahla mladá talentovaná umelkyňa zo Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej v najsilnejšie obsadenej vekovej kategórii od 12 do 15 rokov.

Kresba s názvom „Fragile Like Bubbles“ mala silný ohlas v odbornej kartografickej obci, ktorí sa zišli na tomto prestížnom bienálnom podujatí.

Autorka Nela Korčušková sa zhostila úlohy neobyčajne dobre a jej umelecký prejav vyzdvihol hĺbku a zručnosť, ktoré boli podľa porotcov očividne nad rámec jej veku. Jej Detská mapa sveta zachytáva hru bublín, stvárňujúcu jednotlivé kontinenty a vytvára priestor pre zamyslenie nad zraniteľnosťou budúceho sveta.

Celosvetová súťaž Detská mapa sveta sa uskutočnila od 13. do 18. augusta 2023 pri príležitosti 31. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v Kapskom Meste. Medzinárodná kartografická asociácia (ICA) oceňuje detské mapy už od roku 1993. Cieľom súťaže je zlepšiť kartografické vnímanie u detí a podporiť ich záujem o životné prostredie a kreativitu pri jeho  zobrazovaní.

Súťaž je venovaná Barbare Petchenik, kanadskej kartografke, ktorá sa venovala mapám určeným pre deti. Národné kolo súťaže organizovala Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom SAV.

 

Text: Tomáš Goga, Geografický ústav SAV, v. v. i.

Foto: Monika Kopecká, Geografický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články